Eesti kunstnike edu Viini kunstimessil

31. mai, 2011

alt11.–15. mail 2011 toimunud 7. rahvusvahelisel Viini kunstimessil omandasid erakollektsionäärid Austriast, Saksamaalt ja Lätist eesti kunstnike Kaido Ole, Krista Mölderi ja Merike Estna ning läti kunstniku Inga Meldere teoseid. Temnikova & Kasela galerii vahendamisel läks Viini messilt väliskogudesse seega teadaolevalt seni suurim kogus eesti nüüdiskunsti.

Suurimaks õnnestumiseks tuleb pidada Kaido Ole suurte maaliseeriate “Ettevaatust tikud II“ (2006) ja “Kaks“ (2003) omandamist vastavalt ühe Austria ja Läti eramuuseumi poolt. Lisaks on mitmed tehingud veel läbirääkimiste käigus, nende seas Jaan Toomiku videote müük tähtsasse Euroopa erakogusse. Lisaks suurele publiku- ja ostuhuvile õnnestus fikseerida esitletud kunstnike hinnad uuele tasemele, mis annab tunnistust, et pikaajalise ja pideva tööga üheskoos Eesti ja välismaa kunstikogujate, muuseumide ja galeriidega on võimalik eesti nüüdiskunsti edukalt välismaal turustada.

“Selline edu oli ootamatu ja annab meile võimaluse täiendavalt investeerida siinsetesse kunstnikesse ja toetada nende loomingulist tegevust. Ma usun, et see annab nii riigile kui erasektorile positiivse signaali, et kujutav kunst on üks olulistest kultuurivaldkondadest, mis tutvustab Eestit väljapool kodumaad ja leiab seal tunnustust. Mõned meie nüüdisheliloojad on saavutanud juba maailmakuulsuse, radikaalsemat teatrit tuntakse oma ringkondades kogu Euroopas ja uus eesti kino on leidnud märkamist, nüüd võiks aeg kätte jõuda ka kaasaegsele kunstile. Loodame, et see ei ole esialgne eufooria, vaid et meil õnnestub ka teistel olulistel kunstimessidel sihikindlalt tegevust jätkata ja Kultuurkapitali toetusel edaspidigi eesti kunstnikke rahvusvaheliselt esitleda,” selgitas Indrek Kasela.

Temnikova & Kasela galerii traditsiooniks hakkab kujunema ka erakogujate messikülastuste organiseerimine galerii poolt. Seekord käis galeriid toetamas ja rikkaliku kunstiprogrammi nautimas mitmeid austatud erakollektsionääre Eestist, Lätist, Sloveeniast ja Prantsusmaalt.

Rahvusvaheliselt rohket tähelepanu pälvinud Viini kunstiprojektis „Curated by“ (www.curatedby.at) osalesid Temnikova & Kasela galerii vahendusel eestlastest Mihkel Kleis ja Peeter Allik, kelle teosed olid erakogudest laenatud. Lisaks Temnikova & Kasela galeriile osales Viini messil Eestist ka ArtDepoo, kellele kuuldavasti kujunes üritus edukaks.