Eesti Kunstnike Liidu galeriid alustavad kunstnikele esinemistasu maksmist

03. mai, 2016

Alates käesolevast näitusehooajast alustavad Eesti Kunstnike Liidu (EKL) neli galeriid – Hobusepea galerii, Draakoni galerii, HOP galerii ja Vabaduse galerii – kunstnikele esinemistasu maksmist.

EKL pooldab igasuguse töö tasustamist, sõltumata valdkonnast, ametikohast ja asutusest ning ka kunstnikupoolne näitusetegevus on töö. Liidu ja Kultuuriministeeriumi koostöös algatati 2005. aastal siiani toimiv galeriide toetusmeede ning alates käesolevast aastast on galeriide toetusmeetme abikõlbulikud kulud ka honorarid, stipendiumid ja töötasud ning nendega seotud maksud. Kultuuriministeeriumi galeriide meetmest saadud toetuse abil alustavad liidu galeriid sel aastal esimesena siinsetest galeriidest kunstnikele esinemistasu maksmist.

Liidu galeriides toimub ainuüksi 2016. aastal 69 näitust, kus osaleb 82 kunstnikku, lisaks paar suuremat grupinäitust. Liidu galeriides toimus 2015. aastal 71 näitust ja näituseid külastas 60 680 vaatajat. Galeriides toimunud näitused pälvisid rohkelt vastukaja meedias, näituste raames toimusid kohtumised kunstnikega, ekskursioonid kooliõpilastele ja kunstimaailma professionaalidele, mitmed kontserdid ja raamatuesitlused.

Hobusepea galerii avati 2003. aasta jaanuaris ja loodi eelkõige kaasaegse kunsti eksponeerimise võimaluste laiendamiseks. Hobusepea galerii prioriteetideks on nüüdiskunsti non-profit näitused, eesti tippkunstnike sooloprojektid, samuti saavad galeriis soovi korral esinemiseks ruumi ja aja erinevate alaliitude projektid. Galerii suurimateks eesmärkideks on nüüdiskunsti väärtustamine ja noorte kunstnike loomingu tutvustamine.

Eesti vanim näitusegalerii Draakoni galerii asutati aprillis 1983. aastal ja allus algselt Kunstifondi Kesksalongile Ars ning näitusetegevus keskendus algusaastatel peamiselt Vabagraafikute Ühingu liikmete loomingu tutvustamisele. Draakoni galerii praegune näitusetegevus on keskendunud peamiselt eesti kaasaegsele maalile, graafikale, fotokunstile ja skulptuurile ning installatsioonile. Töötab ka galerii keldrisaal, pakkudes võimalust näitusetegevuse laiendamiseks ja mitmeteks näitustega seotud koostööprojektideks.

2006. aastal loodud HOP galerii põhieesmärgiks on esitleda nii eesti kui ka välismaist professionaalset tarbekunsti ja disaini, tutvustada noorte kunstnike loomingut ning vahendada kontakte kunstniku ja publiku vahel.

Vabaduse galerii on EKL ellu kutsunud eelkõige mõeldes seeniorieas professionaalsetele eesti kunstnikele, kelle kõrgetasemelised näituseprojektid vajaksid just neile mõeldud näitusekeskkonda. Viimane ei tähenda seda, et Vabaduse galeriis ei toimuks ka noorema kunstnikegeneratsiooni näituseid. Vabaduse galerii lisandus EKL-i galeriide nimestikku 2007. aasta oktoobris. Galerii kuulus seni äriühingule Galerii-G OÜ, varasemalt tegutses seal skulptorite galerii Sammas.