Eesti Kunstnike Liit kuulutab välja KUNSTNIKUPALGA konkursi

02. november, 2015

Kunstnikupalga eesmärk on võimaldada professionaalsete kunstnike pühendumist loomingulisele tegevusele ja panustada seeläbi Eesti kultuuri arengusse. Kokku määratakse 2016. aastaks viis kolme aasta pikkust kunstnikupalka. Palga erinevuseks loomestipendiumitest on lisaks pikaajalisusele ka kaasnevad sotsiaalsed garantiid ja sellest tulenev suurem stabiilsus.

Konkursi tähtaeg on 30.11.2015

 

Nõuded kunstnikupalgale kandideerimiseks

 • Kunstnikupalgale võivad kandideerida erialaselt aktiivsed loomingulises tippvormis kunstnikud, kuraatorid või kunstiteadlased/kriitikud, kes soovivad järgneva kolme aasta jooksulpühenduda erialasele loometööle.
 • Kandidaat ei pea olema loomeliidu liige.
 • Kandideerida võivad Eesti kodanikud või isikud, kellel on Eestis elamis- ja tööluba.

 

Kunstnikupalgale kandideerimiseks tuleb esitada

 • loominguline biograafia koos ülevaatega viimaste aastate tunnustustest ja meedia-kajastustest;
 • viimase viie aasta loomingu portfoolio, mis sisaldab selgelt sõnastatud kunstniku-positsiooni;
 • avaldus ja motivatsioonikiri koos kolme järgneva aasta loominguliste eesmärki-dega.

 

Taotluste hindamisel võetakse arvesse:

 • eeskätt kandidaadi kolme aasta loometöö plaani;
 • taotluse esitaja haridust ja/või kogemust, eelnevate aastate loomingulist tegevust;
 • taotleja erialast professionaalsust ja motiveeritust, loominguliste eesmärkide ajakohasust ja uuenduslikkust nii Eesti kui ka rahvusvahelises kontekstis;
 • kunstnikupositsiooni ning kandidaadi potentsiaali Eesti kunsti tutvustamisel rahvusvahelises mastaabis;
 • mitme võrdväärse kandidaadi vahel valides peetakse silmas mitmekesisuse tagamise põhimõtet.

 

Taotluste alusel teeb otsuse Eesti Kunstnike Liidu juurde loodud laiapõhjaline valikukomisjon. Komisjoni liikmete hulka kuuluvad kesksete näitusorganisatsioonide (EKM Kumu Kunstimuuseum, Tartu Kunstimuuseum, Tallinna Kunstihoone, Tartu Kunstimaja, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum), Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse ja Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse esindajad.

Konkursi võitjatega sõlmib loomeliit töölepingu vastavalt töölepingu seadusele. Palga saaja kohustub andma loomeliidule lepinguperioodil iga-aastaselt oma erialasest tegevusest vabas vormis ülevaate.

Materjalid palume tuua Kunstnike Liitu (Vabaduse väljak 6, III krs; E-R 9 – 17) või saata ekl@eaa.ee.

Täpsem informatsioon:

Vano Allsalu                                Elin Kard

EKL president                              EKL asepresident

Tel: 5130555                               Tel: 5285324

e-mail: vano.allsalu@eaa.ee    e-mail: elin.kard@eaa.ee