Eesti mäluasutused arutlevad Sagadis e-teenuste tuleviku üle

28. august, 2012

Rahvusraamatukogu korraldatav Eesti mäluasutuste suveseminar “Mäluasutuste e-teenused” toimub 28.-29. augustil Sagadi mõisas.

Seminari esimesel päeval tõusevad fookusesse e-teenuste standardid ja regulatsioonid ning audiovisuaalne kultuuripärand. Paneeli teemaks on Eesti ainese esindatus teadus- ja kultuuriportaalis Europeana (www.europeana.eu). 

Teisel päeval on peateemaks teenuste analüüs. Eesti e-varamust, orbteoste ja intellektuaalse omandi kodifitseerimisest ning kavandatavast kultuuripärandi aastast räägivad ELNET Konsortsiumi, MTÜ Eesti Interneti Kogukonna ja Kultuuripärandi aasta 2013 esindajad. Seminar lõpeb mõttetalgutega, kus arutletakse, kas mäluasutuste teenuste turg toimib ja mida veel lisaks olemasolevale saab koostöös turule tuua.

Seminaril osaleb kokku u 50 juhti ja spetsialisti, esindatud on Tartu Ülikooli Raamatukogu, Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvusringhääling, Eesti Rahva Muuseum ja Rahvusarhiiv.

Mäluasutuste suveseminari traditsioon sai alguse juba 1960ndatel aastatel, kui üksteise tegevusi vastastikku vaagima kogunesid teadusraamatukogud. Alates 2009. aastast, mil päevakorda kerkis digitaalne aines, selle säilitamine ja kättesaadavaks tegemine, on osaliste ning teemade ring laienenud.

Seminari korraldab Eesti Rahvusraamatukogu arendus- ja koolituskeskus ja seda toetab EV Kultuuriministeerium.