Eesti näeb Euroopaga koostöövõimalusi loomemajanduse arendamisel

05. august, 2010
Eesti peab oluliseks tihedamat koostööd Euroopa tasandil kultuuri- ja loomemajanduse potentsiaali avamiseks ja selle seostamiseks teiste valdkondadega. Sel nädalal edastas Kultuuriministeerium Euroopa Komisjonile Vabariigi Valitsuses kinnitatud Eesti ettepanekud loomemajanduse strateegia ehk nn Rohelise raamatu seisukohtade kujundamiseks.
„Eesti on seisukohal, et Euroopa Komisjon peaks propageerima senisest enam struktuurivahendite kasutamist loomemajanduse arendamisel liikmesriikides,“ ütles kultuuriministeeriumi  arendusjuht Ragnar Siil. Tema sõnul tehti suur töö Eesti seisukohtade tutvustamiseks ära juba vastava töörühma vahendusel Brüsselis, mistõttu Eesti ettepanekuid nii mõneski kohas Rohelises raamatus ära märgitakse.

Olulisel kohal Eestist edastatud ettepanekute seas on ülikoolide toetamine kultuuri- ja loomemajanduse valdkonna arenguks vajalike õppekavade väljatöötamisel, ülikoolide ja ettevõtjate vahelise koostöö soodustamine uute ettevõtlusmudelite väljatöötamisel ja kultuuripõhise innovatsiooni rakendamisel.

Eesti seisukohtades rõhutatakse, et erinevate programmide tingimustes tuleb võimaluste piires arvestada kultuuri- ja loomemajanduse valdkonna eripärade ja vajadustega. Samuti tuleb Euroopa Liidu tasandil toetada regionaalsete ja üle-Euroopaliste võrgustike ja klastrite teket kultuuri- ja loomemajandussektoris, mis suudaksid pakkuda konkurentsi globaalsel turul.

„Selleks, et loovust ja loovuse kasutamist ettevõtluses ergutada, on vaja senisest enam tähelepanu pöörata koostööd, katsetamist, eksperimenteerimist ja õppimist soodustavate keskkondade arendamisele ja loomemajanduse professionaalide tunnustamisele nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt,“ ütles Siil.

Eestis on käivitatud Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastatud programm Loov Eesti, mis aitab kaasa loova majanduse ja ettevõtliku loovuse väärtustamisele ja arendamisele. Loomemajanduse hea käekäigu eest seisavad Kultuuriministeerium, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium ja EAS.

Kõiki ettepanekuid vaata siit:

https://dhs.riigikantselei.ee/avalikteave.nsf/documents/NT000E2736?open&xsl=true.