Eesti Noore Disaineri auhinna – SÄSI konkurss on avatud

15. jaanuar, 2010

Teisipäevast, 12. jaanuarist kuni 7. veebruarini on avatud tööde esitamine Eesti Noore Disaineri auhinnale SÄSI 2010, mis antakse noorele Eesti disainerile väljapaistva disainialase tegevuse eest kolmel viimasel aastal. 2010. aastal on preemiafond 60 000 krooni, millest 30 000 krooni kuulub võitjale.

Disainiauhinna SÄSI eesmärgiks on Eesti tootedisaini järelkasvu kindlustamine, noorte disainerite loova ja iseseisva tegutsemise toetamine ja julgustamine, disainiteadvuse süvendamine ja valdkonna laiendamine ning uute loojate toomine meedia, avalikkuse ja eelkõige ettevõtjate huviorbiiti.

“SÄSI on noore tootedisaineri auhind. Käsitletava disaini mõiste on siiski lai, ulatudes kommertstoodetest unikaalesemeteni ja kunsti piiril kulgevatest eksperimentidest disainialase teaduseni. Auhinnatavaks tegevuseks peetakse innovaatiliste toodete või tooteprototüüpide loomist, disainivaldkonna piire laiendavat eksperimentaalset tegevust või süvendavat uurimistegevust,” selgitas Pärn, üks SÄSI auhinna algatajatest.

Konkursile esitatavad tööd ja materjalid peavad olema esitatud elektroonilisel kujul aadressile www.sasi.ee hiljemalt 7. veebruariks. Auhinna määrab disainispetsialistidest koosnev žürii ja võitjad kuulutatakse välja märtsis 2010, laureaatide töödest koostatakse näitus. Žüriil on õigus soovi korral küsida lisainfot ja täiendavaid materjale.

Konkursil võivad osaleda disainerid, kes on auhinnale kandideerimise aastal 35-aastased või nooremad ning on viimase kahe aasta jooksul Eestis alaliselt elanud ja tegutsenud. Eesti kodakondsus ei ole eeldus. Auhinnale kandideerija võib olla disainitudeng, disainiõpingud läbinud noor professionaal või isehakanud disainer, kandideerida võivad ka disainerite rühmitused.

Üks kandidaat võib esitada mitu tööd, sest auhind määratakse disainerile, mitte ühele kindlale esemele. Juhul kui esitatud tööde näol on tegemist koolitööga, tuleb märkida ka juhendaja, õppeasutus ja õppetöö toimumise aeg.

Tööde esitamisega konkursile annab esitaja Eesti Disainikeskusele õiguse kasutada töid, fotosid ja muud teavet ilma tasu maksmata konkursiga seonduval mittekommertslikul eesmärgil, sh SÄSI näitusel, veebilehel, konkursi väljaannetes, konkursiga seonduvalt meedias jne.

SÄSI konkursi algatas 2005. aastal MTÜ Sina, Mina ja Keegi, esimesed kolm konkurssi aastatel 2005-2007 korraldati koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga, 2010. aastal on partneriks Eesti Disainikeskus. Eelnevad SÄSI laureaadid on olnud Sixten Heidmets (2005), Pavel Sidorenko (2006) ja Kaspar Paas (2007).

2010. aasta SÄSI konkurssi korraldavad Eesti Disainikeskus ja MTÜ Sina, Mina ja Keegi. Lisaks eelnimetatutele toetab konkurssi ka Eesti Kultuurkapital.

Lisainformatsioon:
Diana Tamm
Eesti Disainikeskus
631 1508
diana@disainikeskus.ee
www.sasi.ee

Katrin Mesilane
meedianõunik
51 69139