Eesti parim noorteprojekt on Otepää tüdrukute loodud õpilasvahetusprogramm

04. mai, 2012

President Toomas Hendrik Ilves kuulutas täna Tartus toimunud pidulikul auhinnagalal välja noorte ettevõtlikkuse arenguprogrammi ENTRUM parima projekti. Võit läks Otepää tüdrukutele, kes algatasid Eesti-sisese õpilasvahetusprogrammi VeniVidiVici. Auhinna andsid üle Vabariigi President ja ENTRUMi idee ellukutsuja, Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive.


Liive sõnul on ENTRUMi põhimõte anda noortele võimalus oma eduloo alustamiseks. „Selleks, et Eesti saaks juurde hulga ettevõtlikke inimesi, tuleb õpetada noored ise enda elu juhtima. Meie eesmärk on julgustada noori oma ideid ellu viima. Väikesed edukogemused süstivad neisse eneseusku, misjärel ei karda nad enam väljakutseid ning probleemides hakatakse nägema  võimalusi.“

Ettevõtlikkusprojektide konkursi „Olen ettevõtlik!“ finaali jõudsid 33 projekti 133 noorega. Lisaks peaauhinnale nimetati võitjad 11 alamkategoorias.

Sihtasutuse Entrum tegevjuht Darja Saar sõnas Lõuna-Eesti õppeaastat kokku võttes, et tänu ENTRUM ettevõtlikkuse õppele oskavad noored märgata ühiskonna vajadusi ja teavad, milline on nende roll ühiskonna arendamisel. „See ongi ENTRUMi eesmärk – anda Eestile oluline hulk noori, kes on ettevõtlikku eluhoiakuga ja mõistavad ettevõtja rolli olulisust,“ sõnas Darja Saar.

Tänasega lõppes Eesti Energia noorte ettevõtlikkuse arenguprogrammi ENTRUM teine õppeaasta. Sel korral Lõuna-Eestile keskendunud programmis osales 475 noort Jõgevamaalt, Põlvamaalt, Tartumaalt, Valgamaalt ja Võrumaalt, kes algatasid oma kodupiirkonna arendamiseks 98 projekti. Seitsme kuu jooksul said osalejad praktilisi teadmisi oma ettevõttega alustamise ja projektide elluviimise alal. Arenguprogrammis osalemine on noortele tasuta.

Konkursil „Olen ettevõtlik!“ osalesid ENTRUM programmi raames algatatud projektid, mille eestvedajad on noored ise. Finaali jõudsid projektid tehnoloogia, ökomajanduse, loomemajanduse ja sotsiaalse ettevõtluse valdkonnast. Auhinnatud projektimeeskonnad selgitas välja žürii, kes hindas projekti algatamisel ja elluviimisel saadud kogemuse mõju projektimeeskonna ettevõtlikkuse arengule ning projekti teostamise mõju noorte sotsiaalsele, kultuurilisele ja majanduslikule keskkonnale Lõuna-Eestis.

ENTRUM on Eesti Energia üle-Eestiline noorte ettevõtlikkuse arenguprogramm, mille raames antakse ettevõtlus- ja ettevõtlikkusõpet olulisele osale Eesti gümnaasiumiõpilastest. Sihtasutus Entrum viib eesmärke ellu koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning maakondlike arenduskeskustega. Järgmisel õppeaastal arendab programm Viljandimaa, Pärnumaa, Saaremaa ja Hiiumaa noori.