Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium läheb üle ühisele e-kataloogile

13. juuni, 2014

esterEesti suuremate raamatukogude e-kataloogid ESTER Tallinn ja ESTER Tartu liidetakse üheks e-kataloogiks ESTER, mis saab 9. juulist kättesaadavaks aadressil www.ester.ee. Ühisest kataloogist leiab ligi 9 miljoni eksemplari asukohad, viiteid täistekstidele jm. lisainfot.

Tallinna ja Tartu kataloogide liitmisega seotakse raamatukogude hangitud inforessursid üheks tervikuks, pakkumaks kasutajatele mugavamat infoteenust. Ühine e-kataloog ESTER võimaldab leida andmeid korraga 15 Eesti suuremast raamatukogust.

Liitmisega saavutatakse märkimisväärne kokkuhoid infosüsteemi riist- ja tarkvara hooldus- ning arenduskuludes. See võimaldab teostada järgmisi kauaoodatud arendusi.

Suuremahuline kataloogide liitmine on ajastatud rahulikumale suveperioodile. Seoses Tartu kataloogi andmete ülekandmisega Tallinna kataloogi võib esineda alates 23. juunist häireid Tallinna kataloogis (tallinn.ester.ee) ja alates 30. juunist Tartu kataloogis (tartu.ester.ee). Tehnilistel põhjustel ei saa Tartu kataloogist üle tuua kasutajate salvestatud otsinguid, kaustasid, hindeid, kommentaare ja laenutuste ajalugu. Soovi korral saab selle info arhiveerida enne 30. juunit. Juhised leiab e-kataloogist ESTER Tartu.

Alates 9. juulist suunatakse varem salvestatud püsilingid jm viited e-kataloogidele ümber uuele aadressile www.ester.ee. Kuniks raamatukogud korrastavad liitmise käigus tekkinud ebatäpsusi, soovitatakse otsingud piirata ühe raamatukoguga. Otsingu piiramist soovitatakse ka kõigile raamatukogudele, kes andmeid e-kataloogist ESTER oma kataloogi kopeerivad.

Liitmine toimub koostöös infosüsteemi tarkvara omanikfirmaga Innovative Interfaces Inc. (USA). Süsteemide liitmist ja sellele järgnevat üleminekut raamatukogutarkvara uuele versioonile Sierra toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

E-kataloogi ESTER kasutatakse 1999. aastast ning tänaseks on sellega liitunud 15 Eesti suuremat raamatukogu. E-kataloogi kirjed on aluseks ka paljude teiste raamatukogude kataloogidele. Kataloogi ja ühise infosüsteemi haldamise ja arendamise eest Eestis vastutab Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium ELNET.