Eesti rikastus 32 akrediteeritud konsultandi võrra

10. jaanuar, 2012

eas_yhevarviline_logo_sinineuusEesti Konsultantide Assotsiatsioon ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) andsid üle kutsetunnistused 32 konsultandile, kellest 29 läbisid eelnevalt ka 2011. aasta konsultantide arenguprogrammi. Konsultantide arenguprogrammi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.


Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni (EKA) juhatuse esimehe Andro Kullerkupu sõnul püüeldakse olukorra poole, kus konsultandina töötamiseks on vajalik kutsetunnistus. „Arvame, et selleks pole vaja seadusandlikku regulatsiooni, vaid usume, et teenuse tellijad mõistavad ise kutsetunnistuse omamise tähtsust. Ettevõtjad ja juhid võivad kutsetunnistusega konsultante palgates olla kindlad, et nad on kompetentsed ja eetilised,” selgitas Kullerkupp.

2011. aastal osales konsultantide arenguprogrammis kokku 35 konsultanti: 18 eraturu, 12 maakondlike arenduskeskuste ja inkubaatorite konsultanti ning viis EAS-i konsultanti, kellest 29-le antakse täna kutsetunnistus. Lisaks omistatakse kutsetunnistus kolmele konsultandile, kes läksid otse hindamisele. Koolitused toimusid eelmise aasta märtsist septembrini. Lisaks oli osalejatel võimalus saada täiendavat nõustamist ja juhendamist koolitajatelt ning praktiseerida õpitut nii harjutusgruppides kui ka igapäevatöös.