Eesti saatkond Londonis abistab ka loomeettevõtjaid

17. juuli, 2013

t londonEesti turg on väike ning seetõttu vaatab enamik ettevõtjaid oma tegevust planeerides piiri taha. Üks võtmeturge on kindlasti Suurbritannia. Meie küsimusele, millist tuge loomeettevõtjaid Londonis saavad, vastasid Heiki Pant (EASi ekspordinõunik Londonis), Kristel Oitmaa (saatkonna kultuurinõunik) ja Eva-Liisa Jaanus (saatkonna majandusdiplomaat).

Londonis asub arvukalt rahvusvaheliselt tuntud kultuuriorganisatsioone, samuti on London peatuspaigaks või koduks paljudele mõjukatele disaineritele, kujutavatele kunstnikele, muusikutele, filmitegijatele ja teistele loovisikutele üle kogu maailma. Loomemajandus on finantssektori järel suuruselt teine majandussektor Londonis (aastakäibega ligikaudu 24 mld eurot), meelitades magnetina nii noori talente kui juba endale nime teinud kunstiinimesi. Kokku on Londoni loomemajanduse sektoris hõivatud ligikaudu 386 000 inimest (see on vaid veidi vähem kui Tallinnas elanikke). Britte peetakse ühtedeks tugevaimateks loomemajanduse eksportijateks maailmas, suurimat edu on saavutatud muusika- ja moemaailmas. Vt lähemalt http://www.london.gov.uk/media/mayor-press-releases/2012/10/londons-creative-industries-critical-to-economic-prosperity

 

Saatkond toetab igas suuruses loomeettevõtteid

Saatkond saab pakkuda Suurbritannia turust huvitatud loomeettevõttele muuhulgas järgnevat tuge:

•anda üldise ülevaate siinsest ärikeskkonnast ja  pakkuda esmast nõustamist, mis siiski ei asenda valdkonnale spetsialiseerunud konsultatsioonifirmade tegevust;

•hõlbustada kontaktide loomist: üldist laadi päringud, liitude, konsultantide andmed jms;

•korraldada või aidata kaasa seminaride, kontaktürituste, esitluste, ärivisiitide korraldamisele koostöös EAS-i, erialaliitude jm organisatsioonidega;

•aidata info levitamisel, nt ettevõtet tutvustavate materjalide edastamisel saatkonna poole pöördujatele jm

Teretulnud on saatkonnaga kontakteeruma nii väiksed kui suured loomeettevõtted, piiranguid selles osas ei ole.

Nagu teistes sektorites tegutsevate ettevõtete  puhul, on ka loomemajanduses läbilöömise eelduseks põhjalikult analüüsitud ärimudel. Kindlasti maksab ühendust võtta siin juba edukalt tegutsevate eestlastest ettevõtjatega, küsimaks nende kogemusi ja näpunäiteid. Heaks lähtekohaks seejuures on Suurbritannias tegutsevaid eestlasi ühendav Eesti Gild. 

Suured ja kallid messid – kas ka väikeettevõtte jaoks?

 

EASi Londonis resideeruva ekspordinõuniku Heiki Panti hinnangul on messil osalemine kallis kontakti saamise viis, samas aga üks võimalik moodus pääsemaks ligi loomesektoris tegutsevatele agentidele/ edasimüüjatele/ otsustajatele. Messil osalemisel on vaja enda jaoks selgelt kaardistada oodatav tulu ja rakendatav kulu. Lisaks tuleb messide puhul sageli arvestada asjaoluga, et esimene osalemine mõnel messil ei pruugi üldse viia konkreetsete tehinguteni. Sageli kulub 2-3 aastat järjepidevat turundustööd (sh samal messil osalemist), et jõuda oma sõnumiga potentsiaalse partnerini ja anda mõista, et tegemist ei ole nn ühepäevaliblikaga ning soov oma teenust/ kaupa konkreetsel turul pakkuda on tõsine. On oluline, et ettevõtja kaardistaks enda jaoks, mida ta soovib konkreetsel turul saavutada.

Edukas koostöö moevaldkonnas

Üheks edulooks võib tuua Eesti väljapaneku peaauhinna võitu 2012. a. Londoni Moenädala raames ja kaasnenud suurt meediatähelepanu Eestist osalenud moedisaineritele Kristian Steinberileg, Kristina Viirpalule, Karl Annusele ja Kadri Kruusile. Väljapanekul osalenud disainerite hinnangul aitas Londoni Moenädalal osalemine ja peavõit kaasa nende loomingu rahvusvahelise tuntuse suurenemisele, reaalsete lepingute saamisele ning kindlasti sisemise motivatsiooni kasvule (vt ka http://www.elu24.ee/1142656/palju-onne-eesti-disainerite-valjapanek-voitis-londoni-moenadalal-peaauhinna).

Täiendavate küsimuste korral olete teretulnud ühendust võtma:
Heiki Pant (EASi ekspordinõunik Londonis)
Kristel Oitmaa (saatkonna kultuurinõunik)
Eva-Liisa Jaanus (saatkonna majandusdiplomaat)
Kontaktid: http://london.vm.ee/est