Eesti turunduskontseptsioon on uuenenud

05. november, 2013

Screen Shot 2013-11-05 at 12.24.16 PMEASi poolt välja antud ajaleht “Eesti tuntuks” tutvustas meile Eesti muutunud turunduskontseptsiooni ning jagas näpunäiteid Eesti tutvustamiseks läbi meie olemuse ja ajaloo lahtimõtestamise. 

“Eesti on täis jagamisväärset ja põnevat, mida teistele näidata ja ise uuesti avastada. Samavõrd tähtis, kui on võõraste inimeste siiatoomine ja neile siinse elu näitamine, on suhtlemine välismaailmaga, Eestist rääkimine. Et teha seda hästi ja tulemuslikult, peame ise teadma, kuidas ja mida rääkida. Kui ise usume, et oleme tulevikku vaatav, värsketest ideedest tulvil rahvas heade üllatuste maalt ja oskame seda ka välja öelda, siis usuvad seda ka teised.”          

Selliste sõnadega tervitab äsja värskenduskuuri läbinud brand.estonia.eu veebileht külastajaid. Veebileht on loodud selleks, et iga Eestit tutvustada sooviv inimene saaks lihtsasti end kurssi viia Eesti turunduskontseptsiooniga ning ammutada inspiratsiooni, kuidas oma elualal Eesti eeliseid rõhutades rahvusvaheliselt edeneda. Koduleheküljelt on tasuta võimalik alla laadida ka kasutusvalmis Eestit tutvustavaid materjale. 

“Eesti brändi” või “Brand Estonia” nime all oleme püüdnud sõnastada sõnumid ja viisi, kuidas Eestist välismaal rääkida, et välja tuua meie eri valdkondade eelised ning sedakaudu kujundada riigi positiivset kuvandit. Riigi hea maine ning tuntus aitavad tihedas riikidevahelises konkurentsis meelitada Eestisse rohkem turiste, investeeringuid ja ärisid, suurüritusi, välistudengeid, helgeid päid. Nimekiri ei piirdu kindlasti vaid nendega. Edukasse, edumeelse ja hea mainega riiki tahavad tagasi tulla ka end laia maailma täiendama läinud Eesti enda andekad inimesed.

Omamoodi on Eesti brändi lugu alguse saanud juba rohkem kui 10 000 aastat tagasi. See oli aeg, kui meie esiisad tulid idast ning jäid püsima siia Põhjalasse, praeguse Eesti alale. Kohta, kus läbi aegade on tulnud arvestada looduse eripära ning erinevate kultuuridega. Oleme olnud leidlikud ja suutnud kohaneda muutuvate tingimustega ning mitte allaandmine on säilitanud meie pikad traditsioonid ja tõekspidamised. Kõik eelnev on meid kujundanud ja vorminud selliseks rahvuseks nagu me oleme nüüd. Sellest inspireerituna oleme sõnastanud ka Eesti brändi neli nurgakivi, milleks on põhja ning ida mõju, paiksus ja progress.

Tänapäevane brändi kujunemislugu on siiski märksa lühem. 2001. aastal tõi Eesti Eurovisiooni lauluvõistluse võit endaga kaasa peale võidusära ning tähelepanu ka vastutusrikka kohustuse korraldada järgmine menukas suurüritus, mida Euroopas jälgib ligemale 300 miljonit televaatajat. Eurovisiooni korraldamine 2002. aastal Tallinnas andis soodsa võimaluse tutvustada juba 10 aastat taasiseseisvunud Eestit rahvusvahelisele publikule ning see oli üks peamisi ajendeid, miks projekt “Brand Estonia” käivitati. Kuid projekti arendus peatati poliitilise otsusega 2002. aastal. Kas oli põhjus eestlaste suur eneseuhkus, mõningane ebaküpsus või midagi muud, igatahes “Brand Estonia” turunduskontseptsiooni esialgu plaanitud mahus kasutada ei jõutudki.

2008. aastaks oldi aga Eestis jõutud arusaamale, et koostöös peitub tugevus – meie hääl kõlab kaugemale, kui seda üksi ja eraldi tegutsedes iial suudaksime. Eesti tutvustamisel ja maine kujundamisel ning kujunemisel on olulisem sisu kui märk. Taaskäivitatud projekti eesmärk oli panna nii avalik kui ka erasektor, aga ka üksikindiviid rääkima Eesti tugevustest, võimalustest ja eelistest, lähtudes samadest põhimõtetest. Me pöörasime tähelepanu argumentidele, mis teevad Eesti ja eestlased eriliseks ning eristuvaks. Meie uuenenud sõnumid olid ühtsemad ning sõnastatud Eesti olemus kergemini hoomatav.

2002. aastal loodud turunduspõhimõtete olemust ehk brändi tuuma „Paremaks muutumise maa“ (Positively transforming) oli vaja nagu ülejäänud kontseptsioonigi ajakohastada, sest seitsme aastaga oli Eesti palju muutunud. Töö käigus korraldati mitmeid uuringuid, mis puudutasid Eesti märki ja mainet. Peale selle räägiti inimestega, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku Eesti esindamisega. Koos hakkas käima nõustav töörühm, kuhu kuulusid eksperdid mitmesugustest valdkondadest nagu turism, eksport, välisinvesteeringud, haridus ja elukeskkond. Uuringutest selgus, et Eesti esmakülastajad saavad alati meeldiva üllatuse osaliseks, sest ootused on tagasihoidlikud ja positiivne emotsioon seda suurem. Toetudes nendele uuringutele, ekspertide töörühma nõuannetele ning välisnõustajatega peetud seminari tulemustele, sõnastatigi uus turunduskontseptsiooni alusidee ja sõnum „Heade üllatuste maa“ (Positively Surprising) ning taasloodi Eesti tuntuse suurendamise platvorm „Tutvusta Eestit“.

Vale oleks siiski arvata, et vaid EAS suudab oma tegevusega Eesti head mainet kujundada. Ka kõik eestlased ise on iga päev Eesti riigi saadikud, kes nii oma tegude kui ka juttudega annavad teada oma maa eelistest ja tugevustest. EAS saab anda head nõu, pakkuda koolitusi, seminare ja toetusi Eesti konkurentsivõime ja tuntuse suurendamiseks.

Kahtlemata on ühe väikeriigi tuntuse tõstmine maailmas väga raske ja pikk ettevõtmine. Selleks vajab Eesti meie inimeste ja kõigi meie maa sõprade abi. Teeme Eesti tuntuks!

Kuus lihtsat nõuannet Eesti tutvustajale:

  1. Leia tee Eesti brändi veebikoju aadressil brand.estonia.eu
  2. Tutvu Eesti turunduskontseptsiooniga alamlehel “Bränd”
  3. Tutvu väljatöötatud pildimaterjalide, disainilahenduste ja -võimalustega alamlehel “Disain”
  4. Vali valdkond, milles soovid Eestit tutvustada – turism, äri, siseturundus, haridus
  5. Tutvu kasutustingimustega ning asu materjale kasutama
  6. Abi saab küsida meili teel brand@estonia.eu või Facebookis 

Eesti brändi nurgakivid:

Põhja mõju. Eestlased on ratsionaalsed ja alalhoidlikud. 
Eestlased elavad põhjamaal. See tähendab rikkumata loodust, halastamatut kargust, valgeid öid ja pimedaid päevi. See on range distsipliin, mille seab tingimuseks kliima; selged vormid; kvaliteet nii mõtlemises kui ka tegevuses. Samas on see ka sissepoolesuunatus ja äng, mida tekitab piinavalt pikk pakane ja lühike suvi. See on säästev majandamine ning homsega arvestamine.

Paiksus. Eestlastel on sügavad juured.
Eestlased on omal maal elanud tuhandeid aastaid. See on haruldane kogu Euroopas ja isegi maailmas. Meid on heidutanud võõrvõimud, sõjad ja muud katastroofid, ent oleme alles. See annab meile ajaloolise tausta, mida pole mitte kellelgi maailmas. Paiksuses on heroilist romantikat. See annab unikaalse keele ja traditsioonid, kuid teeb meid ka kaalutlevaks ja kinniseks.

Ida mõju. Eestlased on avatud põhjarahvas.
Eestlased on tulnud idast ja pärast meid on sealt Eestisse tulnud palju inimesi. Eestlastel on oma kindel seos tõusva päikesega. Meie iidsuse ja kinnisusega põimub elamusterikas, üllatusi täis ja pisut eksootilinegi sisemaailm, kust ei puudu lai joon ega külalislahkus. Eestlaste vaimses pagasis on tajutavad ida sugemed. Me mõistame tsiviliseeritud ida pigem paremini kui läänepoolsed rahvad. Ida mõju on tõlgendatav ka rahvusvahelisuse või multikultuursusena.

Progress. Eestlased on kiired kohanejad.
 Eesti asetseb mitme kultuuri kokkupuute kohas. Kogu oma eksistentsi oleme pidanud kohanema eri mõjude ja piirangutega. Eestlastest on saanud kohanejad. Võib-olla ei ole me nii lennukad loojad kui lõunamaalased, kuid uudseid tehnoloogiaid rakendame me leidlikult ja kiiresti. Eestlase e- ja m-mõtlemine on kohanemisvõime hea näide. Eestlased on pioneerid, kes kiiresti rakendavad tõhusaid võtteid alepõllundusest geenitehnoloogiani. Paljud asjad, mis meil tavapärased, võivad muule maailmale olla veel ulme.

Loe väljaannet siit: http://issuu.com/eas-estonia/docs/brand_estonia_ajaleht_2013_1?e=1268773/3244802