Eestist

10. november, 2009
2013 Eesti Konjunktuuriinstituut

Eesti loomemajanduse uuring ja kaardistus

Uuring ja kaardistus valdkonniti  

2013 Disainikeskus, EMOR Kokkuvõte uuringust Disainikasutus Eesti ettevõtetes ja sihtasutustes
2013 Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE Teenusmajanduse sektori kaardistamine
2012 Tartu Ülikooli majandusteaduskond Loomemajandusettevõtete veebipõhiste müügi- ja rahastuskeskkondade analüüs. Tartu Ülikooli majandusteaduskonna teadur Oliver Lukason, First Project OÜ ettevõtluskonsultandid Madis Matsina ja Indrek Golberg, 2012    
2012 Eesti Statistikaamet Loomemajanduse näitajad

Kogumik koosneb kahest osast: ESSnet Culture’i kultuuristatistika raamistiku tutvustusest ning sama metoodika põhjal väljatöötatud loomemajandusnäitajatest, mis siin keskenduvad peamiselt kultuurisektori ettevõtlusele (sh ekspordile) ja kultuuritööhõivele.

2012 Eesti Konjunktuuriinstituut Eestis toimuvate kultuuri- ja spordisündmuste regionaalse majandusliku mõju hindamine ja analüüs
2012 ETI Uuring „Väike- ja mikroloomeettevõtete arengutsükkel“
2011 The Tallinn Manifesto – a Tool for Strategic Development across the Creative Economy
2010 Põhja-Tallinna loomemajanduse uuring
2010 aastal valminud tegeles Põhja-Tallinna (Kalamaja-Pelgulinna) loomemajanduse üksuste linnaruumilise kaardistamise, loomemajanduse toime analüüsi, piirkonna inimeste, allhoovuste ja müütide uurimisega, koostöö võimaluste ning tulevikustsenaariumite välja töötamisega. Suureks küsimuseks oli – mis on piirkonna fenomen?
2010 Loov Eesti

Viljandi Kitarrifestivali regionaal-majandusliku mõju uuring

Loov Eesti tellimusel viis Konjunktuuriinstituut septembris läbi uuringu, mille eesmärgiks oli hinnata  Viljandi Kitarrifestivali mõju kohalikule ettevõtlusele. Regionaalse majandusliku mõju analüüs Viljandi Kitarrifestivali näitel on suurema 2011. aastal Kultuuriministeeriumi  eestvedamisel toimuva üle-eestilise kultuuri- ja spordisündmuste majandusliku mõju uuringu pilootprojekt.

2010

ETI

Creative Metropoles – Situation analysis of 11 cities (inglise keeles)
Rahvusvahelise INTERREG IVC projekti “Creative Metropoles” raames valminud põhjalik uuring Tallinna ning mitmete teiste Euroopa linnade loomemajanduse arendamise kohta. Võimalik tutvuda projekti partnerlinnades loomemajanduse arendamiseks kasutuselolevate toetusmeetmetega.

2009

ETI

Loomemajandus Tallinnas
Rahvusvahelise loomemajanduse teemalise projekti Creative Metropolis raames läbiviidud uuringu tulemused. Uuring annab ülevaate Tallinna loomemajanduse ja loomeettevõtete hetkeseisust ning kirjeldab loomemajanduse valdkonna arendamise paremaid praktikaid ja poliitikaid.

2008

ETI

Loova Tallinna arengukontseptsioon
Tallinna linnakantselei tellimusel valminud uuringus pakutakse nii mitmeid valdkondlikke fookusi kui ka konkreetseid tegevusi, kuidas muuta Tallinna loovaks linnaks.

 

Tartu LV

Hands-on: Regional Strategies for Creative Industries in Bergen, Tartu and Turku
Tartu, Bergeni ja Turu linnade ühisprojekt, mille eesmärk oli töötada välja soovitused loomemajanduse arendamiseks ja koostada igas osalevas linnas kohalik loomemajanduse strateegia. Projekti toetas Nordic Innovation Centre.

2006

Tartu Ülikool

Tallinna loomemajanduse kaardistus
Tallinna linnavalitsuse tellimusel valminud kaardistus loomemajanduse allvaldkondade mahust ja paiknemisest Tallinnas.

2005

EKI

Eesti loomemajanduse kaardistamine ja analüüs

Kultuuriministeeriumi tellimusel valminud kaardistus loomemajanduse allvaldkondade majanduslikest näitajatest.

Allalaaditavad peatükid: Sissejuhatus; Arhitektuur; Audiovisuaalvaldkond (Film ja video, Ringhääling); Disain; Etenduskunstid; Meelelahutuse IT; Kirjastamine; Kunst; Muuseumid; Muusika; Reklaam;Summary in English

 

ETI

Loomemajanduse arendamine Eestis – ettepanekud tulevikuks
Kultuuriministeeriumi tellimusel valminud võrdlev uuring loomemajanduse arendamiseks vajalikest meetmetest ja ettepanekute tegemine võimalike fookuste valimisel.

EKI: Eesti Konjunktuuriinstituut
ETI: Eesti Tuleviku-uuringute Instituut
allikas: Kultuuriministeeriumi arendusosakond