Eha Vain: „Mis suurendab ja arendab loovust? Näiteks matemaatika tantsimine!“

13. september, 2012

Eha_Vain

Eha Vain: „Mis suurendab ja arendab loovust? Näiteks matemaatika tantsimine!“ Loe edasi »

Eesti haridusmaastikul on kooliaasta alguse valguses taas laia kõlapinda leidnud meie laste ja noorte parim võimalik eluks ette valmistamine haridusasutustes. Enam ei kahtle keegi, et võtmesõnaks laste haridusteel on loovus – see muudab õppimise põnevamaks, mängulisemaks, toob sära silmadesse kõigile klassiruumis. Riigi ja majanduse seisukohalt on oluline, et need lapsed ja noored on avatumad, uudishimulikumad, innovatiivsemad. Loovõpe aitab arendada talente.

Mis suurendab ja arendab loovust? Näiteks matemaatika tantsimine! Seda nägime ja tunnistasime omal nahal Põhja- ja Baltimaade esimesel loovusfoorumil 28.-29. augustil Naissaarel, kuhu oli kogunenud sadakond hardustöötajat ja teadlast Eestist, teistest Balti riikidest, Põhjamaadest, aga ka USAst. Ürituse piltide, ettekannete ja videotega saab tutvuda: http://www.norden.ee/et/teadus-ja-innovatsioon/loovusfoorum.

Kutsusime loovusfoorumist osavõtjaid üles suhtuma mitmetahulisesse loovusmõistesse avatud meelte ja hoiakuga. Loovus ei avaldu mitte ainult huvitavas käelises tegevuses, heas laulu- ja/või tantsuoskuses. Loovus tähendab ka põnevate ideede, lahenduste, meetodite välja pakkumist ja nende ellu viimist, tihti hoopis ebatraditsioonilisel moel – näiteks matemaatikat tantsides. Esmapilgul nõnda erinevate distsipliinide ühendamine loob võimsa sünergia – kehaga kujundeid ja vahemaid tunnetades talletub õpitu paremini mällu.

Looval õpetamisel on hindamatu mõju ka enesehinnangu ja –usu tekkel. Loovus on eneseteostus, võimete ja oskuste proovilepanek, mille edukas rakendamine kasvatab eneseusku ja -kindlust. Loovus ja loomingulisus annavad  tegutsemistõuke, kujundavad isikupära, kinnistus loovusfoorumil arusaam.

Foorumi korraldajatena oleme kindlad,  et kohal olnud õpetajad on valmis uusi meetodeid oma töös järele proovima ja nende abil erinevaid õppeaineid siduma. Astusime väikse, kuid olulise sammu isikupäraste ja loovate isikute kujundamise toetamisel.

Eha Vain,
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse kultuurinõunik

Põhja- ja Baltimaade loovusfoorum toimus 28.-29. augustil Naissaarel. Foorumi korraldasid heade koostööpartnerite abiga Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis ja Tallinna Ülikool.