EKA sihtasutus käivitab loomemajanduse edendamiseks ideekiirendit DSTARTER

23. detsember, 2013

eka logo estEesti Kunstiakdeemias on mitu potentsiaalset erialavaldkonda, mille baasil on võimalik arendada uusi äriideid: strateegiline disain ja tootearendus, uuenduslikud tekstiilid, 3d tehnoloogiad ja energiatõhusad lahendused nii arhitektuuris kui disainis. Nende erialade koostöövaldkonnad ulatuvad masina- ja puidutööstusest, meditsiinitehnika, materjaliteaduste, mehhaanika, IKT ja sellega seotud seadmete ning robottehnoloogiateni.

Energiasäästu ja innovaatiliste tehnoloogiate osas on potentsiaali nn targa maja toodete ja taastuvenergia tehnoloogiate vallas. Nendes valdkondades koostöö arendamiseks on Eesti Kunstiakadeemia loonud Sihtasutuse, mille üheks oluliseks väljundiks on DStarter nimelise ideekiirendi käivitamine. Kiirendi on suunatud EKA magistrantide, doktorantide, teadurite ja vilistlaste toetamiseks oma rakenduslike tööde elluviimisel. Sihtasutuse juht Andri Simo usub, et EKA liikmeskonna poolt arendatavad interdistsiplinaarsed ideed ja lahendused rakenduvad ettevõtluses ja jõuavad ka välisturgudele. Käesoleval hetkel käivad läbirääkimised mitmete struktuurfondide ja välisinvestoritega, kes hakkavad toetama kiirendis arendatavaid projekte. Plaani järgi toimub kiirendi lansseerimine 2014 kevadel.