EKA tudengid avavad Spini

19. august, 2010
spinv2HARIDUS. Esmakursuslaste mõtte- ja ehitustöö tulemusel avatakse täna varjualune.

Eesti Kunstiakadeemia I kursuse arhitektuuritudengite kevadsemestri ülesandeks on projekteerida varjualune. Viiendat aastat järjest valitakse projektide seast
üks, mille üliõpilased suvel praktika korras ka valmis ehitatavad. Kultuurkapitali toetusel ostetakse vajalikud materjalid, arhitekt Jaan Tiidemanni abil teostatakse tööjoonised ning ehitusprotsessi läbiviimiseks antakse esmakursuslastele 10 päeva. Selle aja jooksul kerkib võsasele ehitusplatsile mõneteistkümne tudengi ühistööl varjualune. Varjualuse ehitustööde käigus praktiseeritakse aasta jooksul õpitut ning puututakse kokku kõigega, mida ehitus kaasa võib tuua: nii insenertehniliste ja projekteerimisalaste küsimuste kui ka ehitajaametiga.
Käesoleval aastal valminud varjualune Spin valiti välja 14 üliõpilastöö seast. Tudengeid juhendasid professorid Andres Alver ja Jüri Soolep. Varjualuse autori Kaspar Krassi idee oli oma projektiga noorus kinni püüda. Kuidas tulevane arhitekt oma mõtet ruumis väljendab, saab näha alates 19. augustil.

Varjualune Spin avatakse 19. augustil kell 18.00. Olete oodatud Krasmukse talu metsatukka Pedaspeal, Lahemaa rannakülas, et näha eelnevail aastail tehtut ja nüüdsama valminut.