Ekspordiinkubaator alustas, järgmine vastuvõtt kestab 1. aprillini!

20. veebruar, 2012

MIEksport on muutunud järjest populaarsemaks ning peaaegu kõik kasvule suunatud ettevõtted on mõtlemas ekspordile. Samas põrkavad paljud ettevõtted sarnaste takistuste otsa, mida on võimalik vältida.


Marketingi Instituut loob ekspordiga alustada soovivatele väikeettevõtetele tugisüsteemi, mida kutsume ekspordiinkubaatoriks.

Programm kestab aasta, mille jooksul toetame ettevõtet esimeste eksporditehinguteni jõdmisel:

 • Õpetame ja juhendame ekspordi planeerimist
 • Online küsimustele vastamine
 • Iganädalane grupinõustamine
 • Kontaktüritused ja õppereisid
 • Rahvusvahelise taustaga nõustajad

Mis on ekspordiinkubaator?

Ekspordiinkubaator on tugisüsteem väikeettevõtetele, kes soovivad alustada ekspordiga. Ühe aasta jooksul aidatakse planeerida eksporditegevusi, antakse iganädalaselt nõu ja aidatakse otsida vastused tekkinud küsimustele, osaletakse kontaktüritustel ja käiakse õppereisidel. Tegevus toimub inglise keeles rahvusvaheliste nõustajate toel.

Kellele?

Väikeettevõtetele, kelle töötajate arv on kuni 20 ning kes soovivad alustada ekspordiga või on omal käel ekspordiga alustada püüdnud. Eeldame, et ettevõttel on olemas ekspordiks sobiv toode ning arusaamine võimalikust ärimudelist.

Eeldame ka pühendumist ekspordi arendamisele selle aasta jooksul, sest muidu on raske tulemusi saavutada ning ressursse eksporditegevuseks.

Miks?

Aitame aasta jooksul jõuda esimeste tehinguteni (sõltub ka valdkonnast). Meiega ja teiste ekspordile suunatud ettevõtetega koos on julgem ja tulemuslikum.

Kuidas toimub töö?

Programm kestab 12 kuud, mille jooksul toetame ettevõtet esimeste eksporditehinguteni jõdmisel:

 • Õpetame ja juhendame ekspordi planeerimist
 • Online küsimustele vastamine foorumis
 • Iganädalane grupinõustamine
 • Kontaktüritused ja õppereisid
 • Rahvusvahelise taustaga nõustajad

Mida osalejalt eeldatakse?

 • Avatust ja soovi õppida
 • Soovi jagada oma kogemusi ja õppida teiste omadest
 • Väga tugevat soovi ekspordile pühenduda
 • Ressursse eksporditegevuse alustamiks
 • Valmisolekut oma toodet või teenust eksporditurule kohandada
 • Suhtlust inglise keeles

Miks liituda?

 • Regulaarne juhendamine ja nõustamine, mis aitab plaanitu ellu viia ning vajadusel plaanidesse ka korrektuure teha.
 • Ekspordiplaani samm-sammult läbimõtlemine nii, et plaan on võimalikult realistlik ja konkreetne.
 • Kontaktvõrgustik teistest eksportijatest, kes samamoodi alles alustavad. Nii on võimalik jagada kogemusi ja saada häid vihjeid.
 • Info rahvusvaheliste turgude kohta nende turgude inimestelt. Marketingi Instituut on IATTO (International Association of Trade Training Organizations) liige, mille kaudu on lihtsalt võimalik kasutada 30 erineva riigi liikmete abi ja kontakte.
 • Oienteeritus tulemustele, mis toetab müügijuhtimise süsteemi loomist ettevõtetes.
 • Inglise keel suhtluskeelena annab võimaluse lihvida erialast sõnavara ning saavutada enesekindlus läbirääkimistes.

Palju maksab?

Baasprogrammis osalemine maksab ettevõttele (max 2 inimest) ühes kuus99 eurot + km
Hinna sees on iganädalane grupinõustamine ja -tagasiside rahvusvaheliste nõustajate poolt, ekspordiplaani koostamise e-koolitus ja nõustamine, müügitulemuste monitoorimina ja analüüs.

Teistele teenustele rakenduvad erihinnad.

Osalemise soovist anna teada meiliaadressil mi@mi.ee

Lisainfo telefonil:  50 79 441 (Anu).