Ekspordiprogramm PESA+ alustab!

05. jaanuar, 2016

Algas vastuvõtt Loov Eesti+Maa ekspordi arendamise programmi PESA+. Programm alustab veebruaris, avaldusi saab saata kuni 7. veebruarini.

PESA+ programmi on oodatud kandideerima ettevõtted, kes soovivad ekspordiga alustada või on teinud selles suunas juba esimesi samme, kuid vajavad täiendavaid teadmisi.

PESA+ koondab endas veebipõhise koolitusprogrammi, praktilised töötoad ja rahvusvahelise mentorporgrammi.

Programm on koosneb neljast moodulist.

Esimeses moodulis tutvustatakse ekspordiplaani, ekspordiks sobiva toote/teenuse valimist ja vaadatakse üle oma koht väärtusahelas.

Teine moodul keskendub eksporditurgude valikule ja turu-uuringute läbiviimisele ning nendest järelduste tegemisele.

Kolmandas moodulis vaadatakse üle ekspordi ajakavad ja selleks vajalikud ressursid ning neljandas proovitakse praktiliste koolituste käigus ettevalmistust müügikohtumisteks, läbirääkimiste taktikat, võrgustumist ning vaadatakse üle lepingute nüansid.

 

Mentorprogamm pakub osalejatele personaalseid konsultatsioone rahvusvahelistelt mentoritelt.

PESA+ ekspordiprogrammis jagavad oma teadmisi ja kogemusi Ekspordirevolutsiooni ellukutsuja ja turunduse tippekspert Anu-Mall Naarits, muu hulgas ka Ekspordirevolutsiooni programmis ja eksporditöötajate kvalifikatsiooni tõstmise programmis koolitajana osalenud Jaan Järv ja Elektroskandia müügijuht ning müügipersonali renditeenust pakkuva ettevõtte Cellec omanik Timo Raimla. Kogu programmi vältel nõustavad ettevõtjaid rahvusvahelise kogemusega mentorid.

Programm lõpeb õppereisiga ühte sihtriiki ning selleks ajaks on ettevõtjatel paigas esimesed ekspordiplaanid ja nad omavad läbirääkimiste partnereid sihtriikides.

Programm kestab 5 kuud ja selle maksumus on 180 eurot kuus, kokku 900 eurot.

 

PESA+ sündis Marketingi Instituudi ja Loov Eesti koostöös ning seda kaasrahastab EAS Euroopa Regionaalfondi vahenditest.

 

Ankeedi programmis osalemiseks leiate PESA kodulehelt PESA+ alajaotusest. Täidetud ankeet palume saata aadressile kersti@looveesti.ee hiljemalt 17. jaanuariks.

 

Koolitaja Jaan Järv  on suurepärase koolitaja kogemusega. Nelja aasta jooksul olnud mentoriks 10 ekspordi müügijuhile, keda aitas oma teadmiste ja kogemustega nii EAS-i poolt korraldatud Ekspordirevolutsiooni programmis kui Eksporditöötajate kvalifikatsiooni tõstmise programmis. Jaan on koolitanud viimase kolme aasta jooksul sadu ekspordist huvitunud ettevõtete esindajaid, kes on soovinud oma ekspordi suurendamiseks minna süsteemselt uuele turule, koostades eelnevalt ekspordiplaani ning võttes koolitusel Jaani juhendamise järgi läbiviidud turu-uuringud realistliku ekspordiplaani aluseks. Kuula ka Turundusraadio saadet, kus oli külaliseks Jaan Järv.

 

Koolitaja Timo Raimla on ise alustanud müügimehena ning töötanud end üles ettevõtte juhiks. Ta on töötanud Ortos, L’Oreali ärijuhina ja Renalko Kaubanduse ärijuhina, ta on ka omanik ettevõttes Cellec, mis pakub müügipersonali renditeenust. Tänasel päeval on Timo juhatuse liige ja juhib müüki ettevõttes Elektroskandia. Timo on väga metoodiline koolitaja, kes annab süsteemselt edasi oma teadmisi ja oskusi ja jagab rikkalikku kogemustepagasit.

 

Koolitaja Anu-Mall Naarits on koolitanud turunduse ja ekspordi valdkonnas üle 20 aasta ning nõustanud kümneid ettevõtteid ja organisatsioone. Anu suudab koolitusel hoomata suurt pilti ning läheneda teemasse väga praktilise nurga alt. Koolitusel on osalejad kõik haaratud tegevusse, töötades kas paaris, tehes grupitööd või  töötades oma kaasust läbi. Anu suudab anda oma koolitustel igale osalejale tagasiside ning vajadusel leiab veel täiendavalt aega nõuannete jagamiseks. Anu psühholoogiaharidus on andnud talle suurepärased oskused inimestega suhtlemiseks ning Stockholmi Ülikooli ärijuhtimise õpe andis väärtuslikud teadmised ettevõtlusest. Anu on süsteemne, valmistab alati põhjalikult materjali ette, analüüsiv ja koostöövalmis. Anu on vastutav Marketingi Instituudi rahvusvaheliste projektide leidmise, osalemise, konsortsiumite moodustamise, pakkumiste koostamise ja projektide elluviimise eest.