„Ekspordirevolutsiooni“ esimese lennu lõpetas 24 diplomeeritud ekspordi müügijuhti

30. aprill, 2012

MI24 vastset ekspordijuhti said 26. aprillil esimestena Eestis kätte Rahvusvahelise Kaubanduse ja Ekspordi Koolitajate Organisatsiooni (IATTO) diplomid, mis tõendavad nende ekspordimüügi alaste teadmiste taset. Ühtlasi lõppes 24 ettevõtte jaoks aastane „Ekspordirevolutsiooni” programm, mille kutsus ellu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS).

Samuti alustas ka teine ja ühtlasi viimane „Ekspordirevolutsiooni” hooaeg, kus lööb kaasa 25 ettevõtet ja tulevast ekspordi müügijuhti. Programmis osalemist kaasrahastas EAS Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

 

EASi juhatuse liikme Maria Alajõe sõnul osutus 2011. aasta veebruaris käivitatud „Ekspordirevolutsiooni” programm väga tõhusaks ekspordimeetmeks, sest üheaegselt koolitati üle kahekümne rahvusvaheliselt läbilöögivõimelise ekspordi müügijuhi, leiti neile huvipakkuvad töökohad Eesti kiirelt arenevates ettevõtetes ja aidati ka programmis osalenud ettevõtted ekspordimüügis uuele tasemele. „Oleme väga rahul programmi sisu, rahvusvaheliste koolitajate ja mentorite tööga, samuti sellega, kuivõrd edukalt on programmi värvatud ekspordi müügijuhid sulandunud oma ettevõtetesse, suutes juba vähem kui aastaga leida oma tööandjatele kokku sadu uusi välismaised partnereid enam kui kahekümnel uuel välisturul,” rääkis Alajõe.

„Ekspordirevolutsiooni” programmi juhtiva Marketingi Instituudi juhi ning IATTO juhatuse liikme Anu-Mall Naaritsa sõnul on noored ekspordijuhid, kellest mitmed tulid välismaalt tagasi Eestisse just selle programmi tõttu, tõusnud aastase rahvusvahelise koolitsükli, igapäevase eksporditöö ja mentorkohtumiste abil oma eriala tublide tegijate hulka. „Enamik noortest, kes aasta eest programmis alustasid, ei omanud ei rahvusvahelise müügi ega ka tootmisettevõtete spetsiifilist kogemust, kuid ometigi on nad täna väga rahul. Mis veelgi tähtsam, nendega on rahul ka neid palganud ettevõtted, kes soovivad oma müügijuhtide potentsiaali kasutada ka edaspidi.”

Kui suurem osa „Ekspordirevolutsioonis” osalevaid ettevõtteid on programmi käigus laiendanud oma müüki mõnda Skandinaavia riiki, Suurbritanniasse või Saksamaale, siis uute ja edukate sihtturgudena on kaardil ka USA, Kanada, Prantsusmaa, Liibanon, Austraalia, Singapur ja India.

„Ekspordirevolutsiooni” esimese hooaja lõppseminaril said 24 noort kätte IATTO diplomid, mis tõendavad nende võimekust töötada ekspordimüügi alal ükskõik millises maailma otsas.

„Ekspordirevolutsiooni” programmi kutsus ellu EAS ning seda viivad ellu Marketingi Instituut ja Rootsi firma ITM Worldwide. 2011. aastal kandideeris programmi 70 ettevõtet ja üle 500 noore. 2012. aastal oli kandideerijate arv vastavalt 46 ettevõtet ja ligi 350 noort. Programmi pääseb korraga 25 ettevõtet ja sama palju tulevasi ekspordi müügijuhte.

„Ekspordirevolutsioon” jõudis ka konkursi Aasta Turundustegu 2011 finaali.