Eksport

07. september, 2009

Milleks üldse pakkuda oma toodet või teenust välismaal? Enamasti hakatakse otsima uusi turge siis, kui koduturg on kitsaks jäänud. Edu korral on võimalik omandada rahvusvaheline tuntus ja suurendada ettevõtte kasumit. Välisturule võiks minna siis, kui toode või teenus on unikaalne ja olnud koduturul edukas. Samuti peab  ettevõtjal olema piisavalt ambitsioonikust ja selge eesmärk, mida ta tahab saavutada. Oma toote või teenuse ekspordi eesmärgid ja strateegia on mõistlik eelnevalt hoolega läbi mõelda ja koostada ekspordiplaan. Ekspordiplaanis kirjeldatakse toodet või teenust, selgitatakse välja potentsiaalsed ekspordiriigid, analüüsitakse ettevõtte ja tegevusharu hetkeolukorda ning koostatakse turundusstrateegia ja tegevuskava. Loe lisaks: ekspordiplaani koostamise juhend

 

Tegija kommentaar

Kriss Põldma
Kriss Põldma (New Vintage by Kriss): “On soov kindlasti liikuda oma toodete ja brändiga ka välisturgudele. Ma ei arva, et eksport nüüd see ainus edukuse kriteerium oleks, aga lihtsalt arenevale ettevõtjale on Eesti turg väga väike. ” http://www.nvbyk.com/

Kui soov oma toodet või teenust eksportida on kindel, siis aitavad ettevõtjat mitmed EAS-i poolt pakutavad toetused, näiteks Arendustöötaja kaasamise toetus välismaalt turundusjuhi palkamiseks. Et  ettevõtjaid uutele turgudele sisenema innustada,  on EAS koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga loonud programmi Ekspordibuldooser

Ekspordi krediidiriske aitab kindlustada KredEx-i eksporditagatis. Kasulik on osaleda ka EAS-i poolt pakutavatel ekspordivaldkonna koolitustel. Vaata ka Eesti Kaubandus-Tööstuskoja koolituskalendrit.   

EAS-i välisesindused aitavad ettevõtjal leida koostööpartnereid või saada nõu nende otsimiseks. EAS-i välisesindusead asuvad kokku 10 linnas Lääne-Euroopas, Venemaal, Hiinas, Jaapanis ja USAs.

Välisministeeriumi kodulehel on võimalik tutvuda infoga riikide majanduse, ärikeskkonna ja turule sisenemine kohta, majandussuhete kohta Eestiga jm.

EL eksportööride abistamiseks on Euroopa Komisjon loonud Turulepääsu andmebaasi, mis asub Internetis järgmisel aadressil: madb.europa.eu
Andmebaasile on juurdepääs kõigil EL-is asuvatel ettevõtjatel ja isikutel. Teenuse kasutamise eest tasu ei võeta.

Välispartnerit aitavad leida ka Eesti kultuuriatašeed ja Kultuuri Kontaktpunktid Euroopa maades. Samuti pakub Eesti Väliskaubanduse Liit ettevõtjatele mitmeid rahvusvahelisi teenuseid, nt välispartneri otsing ja välisturule sisenemine.

Kliente ja koostööpartnereid võib leida messidel esinedes. Messile minek tuleb eelnevalt hoolega ette valmistada. Kasulik oleks neile inimestele, kellega soovitakse kontakte luua, eelnevalt kutsed saata.

Selleks, et olla välisturul edukas, tuleb oma eesmärgile pühenduda ning raskuste ilmnemisel mitte taganeda. Oma ekspordiriigi turu kohta peab koguma piisavalt infot, õppima tundma sealseid kliente ja nende harjumusi ning müüma toodet neile sobiva hinnaga. Loe lisaks: rahvusvahelistuvale ettevõttele

Pane tähele:

  • kui oled otsustanud oma toote või teenusega välisturule minna, pühendu sellele eesmärgile ja vii oma plaan ellu;
  • tööta välja ekspordiplaan;
  • õpi tundma oma ekspordiriigi turgu ja kliente;
  • kasuta EAS-i poolt pakutavaid toetusi ning konsultantide abi;
  • kaasa oma meeskonda rahvusvahelise kogemusega töötaja.