Eksportivatele ettevõtetele avanevad uued laenuvõimalused

28. aprill, 2011

Möödunudnädalasel valitsuse istungil kiideti heaks eelnõu, mille alusel luuakse eksportivatele ettevõtetele struktuurivahenditest rahastatav laenumeede „Allutatud laenu programm”.

„Allutatud laenu programm” on suunatud eksportivatele või ekspordikavatsusega Eesti ettevõtjatele, kellel puuduvad projekti finantseerimiseks omavahendid, piisav tagatisvara või kelle projekti hindab finantseerimisasutus liialt riskantseks. „Eesmärk on parandada ettevõtetele kapitali kättesaadavust. Allutatud laenu meede toetab ettevõtete kasvu ja laienemist,” üles majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Programmi raames hakatakse väljastama kahte eri tüüpi laenu: allutatud laenu tehnoloogia investeeringuteks, samuti jätkub ettevõtjate tugipaketti kuulunud allutatud laenu pakkumine.

Tulenevalt majanduslangusest on ettevõtjatel jätkuvalt probleeme laenu ja liisingu saamisega, kuna näiteks keerukamatesse masinatesse ja seadmetesse investeerimisel nõutakse omafinantseeringut kuni 40%. Samal ajal on ettevõtjate omafinantseerimisvõime veel endiselt nõrk, kuna majanduslanguse aastatel vähenesid nii ettevõtjate käive, kasumlikkus kui ka omakapital. Endiselt ei ole taastunud võimalike tagatisvarade väärtused. Uue kasvufaasi ettevalmistamiseks on aga vaja teha tootlikkuse kasvule suunatud investeeringuid ning leida uusi välisturge.

EAS-i tehnoloogiainvesteeringu toetusmeede on nüüdseks ammendunud, suletud on ka täiendav tugipakett ettevõtetele kapitalile ligipääsu tagamiseks, mistõttu tekkiski vajadus uue laenumeetme järgi.

Laenuprogrammi, mille mahuks on umbes 27 miljonit eurot, hakkab vahendama Sihtasutus KredEx koostöös pankade ja liisingufirmadega. Laenumeede tehnoloogia investeeringuteks avaneb eeldatavasti mais, allutatud laenu pakkumine jätkub aga tõrgeteta ka praegu. Meedet finantseeritakse täielikult Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.