EL loomemajanduse sektoris töötab 12 miljonit inimest ehk 7,5% kõigist tööealistest

23. august, 2016

Hiljuti Euroopa Komisjoni tellimusel Austria väikeste ja keskmiste ettevõtete uurimisinstituudis läbi viidud uuring kultuuri- ja loomesektori konkurentsvõimest näitas, et Euroopa Liidus töötab kultuuri ja loomesektoris rohkem kui 12 miljonit inimest, mis on 7,5% kõigist majanduses hõivatutest.

Kultuuri- ja loomemajandus on sügavalt teadmistepõhised, tuginevad individuaalsele loomingulisusele ja talendile, genereerivad tohutut majanduslikku jõukust ning hoiavad Euroopa identiteeti, kultuuri ja väärtusi, tõdetakse uuringus.

Uuring loeb loomemajanduse hulka  arhitektuuri, raamatukogud ja arhiivid, kunstkäsitöö, kultuuriväärtused, disaini, moe, filmi, muusika, kujutavad ja etenduskunstid, kirjastamise, raadio, televisiooni ja videomängud.

Kultuur ja loomemajandus annavad kokku 5,3% Euroopa Liidu kogulisandväärtusest ja ca 4% SKPst.

Loomemajanduse sektori edendamiseks tuuakse uuringus välja hulganisti soovitusi.

Tutvu uuringuga