Elurikkus ootab ülesjoonistamist

31. august, 2010
Homme, 1. septembril algab elurikkusele ehk bioloogilisele mitmekesisusele pühendatud arvutijoonistuste võistlus. Kuni 15. novembrini kestval võistlusel saavad osaleda kõik looduse- ja kunstihuvilised lapsed, noored ja täiskasvanud.

Pintsli asemel tuleb kasutada arvutihiirt või digilauda, ülesjoonistamist ootavad nii bakterid kui looma- ja taimeliigid, evolutsioon, kliimamuutused, elurikkuse kadu ja kaitsmine.

Võistlus toimub neljas vanuserühmas, parimate piltide autoritele on välja pandud auhinnad ja temaatilised eripreemiad. Täpsemad juhised ja piltide esitamine aadressil
http://joonistaja.eenet.ee

Sealsamas saab näha ka varasemate võistluste töid ning lugeda lähemalt elurikkuse kohta.

Võistluse korraldavad EENet ja Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut, toetavad Keskkonnaministeerium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Elurikkus ehk bioloogiline mitmekesisus on loodus kõigis oma eluvormides hõlmates nii geneetilist, liigilist kui ka elupaikade ja ökosüsteemide mitmekesisust. Elurikkus on elu alus – ükski organism ega liik ei tule toime üksinda, oleme kõik omavahel seotud. Ka inimese heaolu ja püsimajäämine Maal sõltub tohutust hulgast teistest liikidest, kes tagavad meile hapnikurikka õhu, puhta vee ja mitmekesise toidulaua.

TTÜ Geoloogia Instituudi vanemteadur Olle Hints kinnitab: „Elu meie koduplaneedil on alati olnud pidevas muutumises. Ometi ei ole ükski liik mõjutanud keskkonda ja kahandanud ümbritsevat elurikkust sellisel määral nagu meie ise. Inimese põhjustatud elurikkuse vähenemine on võrreldav Maa geoloogilises ajaloos toimunud katastroofidega, ületades tuhandekordselt keskmist väljasuremise kiirust. Oleme olukorras, kus kahanev elurikkus seab küsimärgi alla inimkonna tuleviku.“ ÜRO kuulutas 2010. aasta rahvusvaheliseks elurikkuse aastaks, et juhtida tähelepanu elurikkuse väärtustele ning vajadusele vähendada inimtegevuse mõju loodusele.

Viimati korraldas TTÜ Geoloogia Instituut koolilastele ja ka teistele huvilistele TTÜ Muuseumis äsja avatud vulkaaninäituse.


Lisainfo arvutijoonistusvõistluste kohta:

Anne Märdimäe, EENeti osakonnajuhataja, 7 302 110, Anne.Mardimae@eenet.ee

Lisainfo Rahvusvahelise Elurikkuse Aasta kohta:
Olle Hints, TTÜ Geoloogia Instituudi vanemteadur, 6 203 027, Olle.Hints@gi.ee
Lauri Klein, Keskkonnateabe Keskuse elurikkuse nõunik, 6 737 576, Lauri.Klein@keskkonnainfo.ee

Joonistusvõistluse plakat veebilehtedel kasutamiseks (eri suurused):
http://www.eenet.ee/EENet/assets/images/Konkursid/2010plakat_v.jpg
http://www.eenet.ee/EENet/assets/images/Konkursid/2010plakat_k.jpg
http://www.eenet.ee/EENet/assets/images/Konkursid/2010plakat_s.jpg

Rahvusvahelise Elurikkuse Aasta logo:
http://joonistaja.eenet.ee/konkurss/gfx/elurikkuse_aasta_logo_200px.png