EML : Detsembri MaksuMaksja heidab mureliku pilgu algavasse maksuaastasse

22. detsember, 2009
Lõppev aasta jääb ilmselt paljudele meelde kui maksude tõstmise, masu ja koondamiste aasta. Mida head ja halba on oodata aga uuelt aastalt, kirjutab värske MaksuMaksja. ML vanemjurist Martin Huberg annab ülevaate olulisematest muudatustest maksuliikide kaupa. Nimelt otsustas Riigikogu lõplikult loobuda tulumaksumäärade alandamisest ning kehtestas alates 2010. aastast püsivalt kehtivaks maksumääraks 21%, ka maksuvaba tulu osas hülgas ta oma varasemad lubadused seda tõsta. Samuti ei taastata esimese lapse maksusoodustust. Uuel aastal kaotavad nii õpilased kui ka nende vanemad õiguse tulust maha arvata õppelaenu intresse. Juttu tuleb ka aktsiisimuudatustest ning maamaksu tasumise uuest korrast.


AS Deloitte Advisory maksu- ja õigusabi osakonna vanemkonsultant Elvira Tulvik tõdeb, et maksumaksjatel tuleb kiiremas korras harjuda uute käibemaksuseaduse muudatustega, mis puudutavad teenuse osutamist välismaal asutavatele klientidele. Juurde on tulnud uusi mõisteid ja kriteeriume. Siinjuures ei ole Eesti maksumaksja selgitava materjaliga just üle külvatud: toetuda on ainult käibemaksuseaduse ja sellega seatud seaduste muutmise seaduse seletuskirjale. AS Deloitte Advisory maksu- ja õigusabi osakonna vanemkonsultant Olga Lavrova kirjeldab välisriigis tasutud käibemaksu tagastamise uut korda, mis hakkab kehtima samuti 2010. aasta algusest.

EML juhatuse esimees Lasse Lehis uurib lähemalt, mida kujutab endast Tallinna müügimaks. Pealtnäha tundub, et müügimaks on justkui käibemaksu lisaprotsent, kuid tegelikult on kahel maksul üsna palju erinevusi. Müügimaks kujutab ühetasandilist kumuleeruvat käibemaksu vormi, mida tänapäeva Euroopas enam ei tunta. EML on seisukohal, et müügimaks on Euroopas kehtivate käibemaksudirektiivide vastuolus ning tuleks kiiremas korras kaotada.

AS PricewaterhouseCoopers maksuosakonna juht Villi Tõntson tutvustab PwC globaalset maksu-uuringut “Paying Taxes 2010”. Eestit seekord reformiriikide seast ei leia. Negatiivset mõju avaldas kütuseaktsiisi tõus ja maamaksu kasv Tallinnas. Olukorda tasakaalustas positiivselt maksude maksmisele kuuluv aeg ning maksude arv. Eesti 38. koht maailmas ja 7. Euroopa Liidus on väga hea tulemus, kuid ei tohiks unustada, et nii Eesti kui valdav osa maailmast elab praegu majandussurutise tingimustes ning seetõttu on maksupoliitilised otsused (sh ka mitte midagi tegemise otsused) varasemast suurema kaaluga.

MaksuMaksja tuletab meelde kõikidele FIE-dele, et kui soovitakse oma tegevust jätkata, tuleb end enne aastavahetust äriregistrisse kanda. Lugejad saavad tutvuda suhkrutrahvide kohtuvaidluste seisuga, vaadata, kui innukalt mujal maailmas oma ettevõtjate soodustamiseks maksuerisusi välja kaubeldakse ning teha tagasivaate mitmele MaksuMaksjas varem avaldatud loole, mis on vahepeal uue järje saanud.

Lisateave:

MaksuMaksja peatoimetaja Margit Berko
telefon 626 4196, 53035 007
margit@maksumaksjad.ee