Entrum noored algatasid oma kodupiirkonna arendamiseks 98 ettevõtlikku ideed

10. november, 2011

altNoorte ettevõtlikkuse arenguprogrammiga ENTRUM liitunud Lõuna-Eesti noored algatasid oma kodupiirkonna arendamiseks 98 projekti.

SA Entrum tegevjuht Darja Saar sõnab, et programmis osalevad 400 noort saavad läbi oma ettevõtliku algatuse kogemusi, mis annavad neile kindluse edaspidiseks. „ENTRUM programmi missioon on õpetada noori leidma üles endas peituv potentsiaal, et seda ühiskonna ja enda arendamiseks kasutada. Need 98 projektiideed sündisid noorte tähelepanekutest ühiskonna vajaduste suhtes, noorte enda huvidest ja sellest, millest nemad ise puudust tunnevad,“ selgitab Darja Saar.

Eesti Energia algatatud programm õpetab noortele aktiivses ja kaasahaaravas vormis, kuidas olla elus ettevõtlik. ENTRUM annab Lõuna-Eestile 400 noort inimest, kes on julged unistama ja ettevõtlikud oma unistusi täide viima. Praktilisi oskusi omandavad noored läbi oma ideede algatamise ja ellu viimise. Ideed jagunevad nelja valdkonna vahel – loomemajandus (51 projekti), ökomajandus (4), sotsiaalne ettevõtlus (29) ja tehnoloogia (14).

Noorte projektiideed pärinevad väga erinevatelt elualadelt. Paljud noored soovivad rajada noortekeskusi või korraldada erinevaid üritusi, et rikastada kodupiirkonna vaba aja veetmise võimalusi. Mitmed projektimeeskonnad plaanivad luua oma arvutimängu või üles ehitada noorteportaali. Võrumaalt Parksepalt pärit noored tahavad lahendada väga praktilise küsimuse – toota soojendusega teksapükse, et talvel ei oleks teksapükse kandes külm.
Mitmed noorteprojektid pööravad tähelepanu ühiskonna vajadustele. Otepäält pärit noortel on idee algatada Eesti sisene õpilasvahetus, et tugevdada noorte ühtekuuluvustunnet ja kasvatada mõistmist erinevatest piirkondadest pärit noorte vahel. Ülenurme noored on aga südameasjaks võtnud Tori hobuste päästmise. On ka haridusliku eesmärgiga projekte. Näiteks ühel meeskonnal on soov populariseerida teadusvaldkondi laste ja noorte hulgas.

Rohkem infot noorteprojektide kohta leiab ENTRUM programmi kodulehelt www.entrum.ee/projektid.

ENTRUM on Eesti Energia algatatud üle-eestiline noorte ettevõtlikkuse arenguprogramm, mille raames antakse tasuta ettevõtlikkusõpet olulisele osale Eesti gümnaasiumiõpilastest.
2011/2012 õppeaastal tegutseb programm Lõuna-Eestis, haarates oma programmi Tartumaa, Jõgevamaa, Võrumaa, Valgamaa ja Põlvamaa üldhariduskoolide 10. ja 11. klasside ning kutsekoolide 1.-2. kursuste õpilased.

Eelmisel õppeaastal tegutses programm Ida-Virumaal, kus tasuta ettevõtlusõpet sai üle 600 kooliõpilase. Kokku viisid noored ellu 87 ideed, mis arendasid nii noori kui ka nende kodupiirkonda. 2012/2013 õppeaastal on ENTRUM tegutsemispiirkonnaks Loode-Eesti.

ENTRUM pälvis 2011. aasta augustis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi korraldatud konkursil „Tunnusta ettevõtluse edendajat“ parima ettevõtluse edendaja tiitli ja Rootsi Äriauhind 2011 konkursil parima ettevõtte sotsiaalselt vastutustundliku algatuse tiitli.

Entrum viib eesmärke ellu koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning maakondlike arenduskeskustega. Programmi kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond.Programm lähtub tegevuses Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ettevõtlusõppe edendamise kavast “Olen ettevõtlik!”.