Entrum noortele jagas riskide võtmise kogemusi Sampo Panga tegevjuht Aivar Rehe

03. mai, 2011

alt30. aprillil kogunesid ettevõtlikkuse arenguprogrammi Entrum noored Jõhvi Kontserdimajja eelviimasele sessioonile, mis kandis mõtet „Julge võtta riske!“.

Sessiooni inspiratsioonitunni külaliseks oli Sampo Panga tegevjuht Aivar Rehe, kes jagas noortele oma kogemusi riskide võtmisest ja julgusest riske võtta. Rehe rõhutas hariduse ja tarkuse kogumise olulisust. „Enne tuleb saada targaks ja alles siis rikkaks,“ jagas Rehe noortele oma põhimõtteid edukuse saavutamisel. „Et olla ettevõtjana edukas on vaja tahet võita, aga alati ausate ja väärikate vahenditega. Ole ettevõtjana ja tööandjana väärikas,“ sõnas Aivar Rehe.

Rehe tunnustas noori, et nad on Entrum programmis osaledes nii kaugele jõudnud. „Entrum noored, tulevased ettevõtjad, olid täis tahet ja särasid,“ jagas Aivar Rehe oma muljeid noortega kohtumiselt. „On meeldiv taolisele kuulajaskonnale endast midagi anda,“ sõnas Rehe.

Külalisesinejaga kohtumisele järgnesid seminarid laborites, kus noored tegid ülevaated oma projektide kokkuvõtetest. Entrum programm on jõudnud lõpusirgele, osalejatel tuleb projektide aruanded projektikonkursi žüriile esitada 5. maiks.  

Entrum programmi 2010/2011 õppeaasta lõpeb 24. mail 2011 ettevõtlikkusprojektide konkurssi “Olen ettevõtlik!” galakontserdiga Jõhvi Kontserdimajas, kus tunnustatakse parimaid noorte projekte.

Eesti Energia noorte ettevõtlikkuse arenguprogramm Entrum on elluastujatele mõeldud ettevõtlikkuse inkubaator ning 2010/2011 õppeaastal on programmi sihtgrupiks Ida-Virumaa 15-17 aastased noored. Entrum inspireerib, annab baasteadmisi, oskusi ja kogemusi oma esimese projekti elluviimisel ning loob kontakte noorte ja vastava valdkonna tipptegijate vahel. Programmi tegevused teostatakse koostöös ettevõtjatega ja ettevõtlust arendavate organsatsioonidega ning Eesti ja välismaa tuntud ja edukate inimestega. Entrum lähtub oma tegevustes ettevõtlusõppe edendamise kavast “Olen ettevõtlik!”, mis allkirjastati  07. oktoobril 2010. a. majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase, Kaubanduskoja juhatuse esimehe Toomas Lumani ja teiste osaliste poolt. Entrum programmi partnerid on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, EAS, Loov Eesti, ESA, Tehnopol, Uuskasutuskeskus.

Jälgi Entrum tegevust Facebook´i vahendusel: www.facebook.com/entrum