Entrum programmi finaali jõudis 117 ettevõtlikku Ida-Virumaa noort

13. mai, 2011

altEesti Energia algatatud noorte ettevõtlikkuse arenguprogrammi Entrum konkursi “Olen ettevõtlik!” finaali jõudsid 26 projektimeeskonda 117 teotahtelise noorega. Läbi oma esimese ettevõtlikku projekti algatamise ja ellu viimise arendasid Ida-Virumaa noored enda ettevõtlikkuse kompetentse ning andsid olulise panuse Ida-Virumaa majanduslikule ja sotsiaalsele arengule.24. mail Jõhvi Kontserdimajas toimuval Entrum gala-kontserdil kuulutame välja ja autasustame parimaid noorteprojekte. Kokku saavad pärjatud 8 parimat projekti – nende hulgas peapreemia ning preemia Rahvalemmik.

Rahvalemmiku valimiseks toimub hääletus internetist. Kõigil Entrum programmi noortele kaasa elajatel on võimalus anda hääl oma lemmikprojektile. Selleks tuleb minna Entrum veebilehele ja anda oma hääl ühele projektile. Internetis hääletamine toimub ajavahemikul 11.-19. mai 2011.

Auhindade väärilised projektimeeskonnad selgitab välja peažürii, kes hindab eelkõige projekti algatamisel ja elluviimisel saadud kogemust ja mõju projektimeeskonna liikmete ettevõtlikkuse kompetentside arengule ning projekti teostamise mõju noorte sotsiaalsele, kultuurilisele ja majanduslikule keskkonnale Ida-Virumaal. Hindamise aluseks on projektimeeskondade esitatud aruanded.Konkursil osalevad Entrum programmi raames osavõtjate poolt algatatud projektid, mille eestvedajad on noored ise.

Entrum programmi finaali jõudnud projektid on kuuest erinevast valdkonnast – uued tehnoloogiad, meedia, teenindus ja tootmine, ökomajandus, muusika ja ürituste korraldamine ning loomemajandus.Eesti Energia noorte ettevõtlikkuse arenguprogramm Entrum on elluastujatele mõeldud ettevõtlikkuse inkubaator ning 2010/2011 õppeaastal on programmi sihtgrupiks Ida-Virumaa 15-17 aastased noored. Entrum inspireerib, annab baasteadmisi, oskusi ja kogemusi oma esimese projekti elluviimisel ning loob kontakte noorte ja vastava valdkonna tipptegijate vahel. Programmi tegevused teostatakse koostöös ettevõtjatega ja ettevõtlust arendavate organsatsioonidega ning Eesti ja välismaa tuntud ja edukate inimestega.

Entrum lähtub oma tegevustes ettevõtlusõppe edendamise kavast “Olen ettevõtlik!”, mis allkirjastati 07. oktoobril 2010. a. majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi, haridus- ja teadusminister Tõnis Lukase, Kaubanduskoja juhatuse esimehe Toomas Lumani ja teiste osaliste poolt. Entrum programmi partnerid on Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, EAS, Loov Eesti, ESA, Tehnopol, Uuskasutuskeskus.

Jälgi Entrum tegevust Facebook´i vahendusel