EPL: Vabad autoriõigused jõuavad Eestisse

05. november, 2010
Täna avalikustab Eesti interneti sihtasutus koos Creative Commonsiga litsentsid, mis on õigusekspertide abiga Eesti seadustega kohandatud. Need võimaldavad Eesti loomeinimestel edendada juriidiliselt korrektselt oma tööde vaba levikut.

Creative Commonsi looja Lawrence Lessig on mitmekülgne Ameerika akadeemik ja õigusteadlane, haritud nii Cambridge’is kui ka Yale’is. Creative Commons on vormilt mittetulundusühing, mis pakub kõigile oma loomingu levitamiseks vabalt ka­sutatavaid autoriõiguste litsentse – olgu kasutajaks kunstnik, disainer, fotograaf, muusik, kirjanik või kes tahes. Üht tüüpi litsents lubab autori loomingut vabalt kasutada kõigil, teine keelab kaubanduslikel eesmärkidel kasutamise (sellega raha teenimi­se), kolmas lubab igaühel loomingut vabalt muuta, kuid käsib alati viidata algupärandi autorile jne.

Sellised autoriõiguste litsentsid soosivad loomingu ja teadmiste piiranguteta levikut, kuid ei võta nende autoritelt tunnustust. Kõige ehedam näide nende kasutamise kohta on Wikipedia, mis on pühendunud teadmiste tasuta ja piiranguteta levitamisele. Ent igal Wikipedias oleval pildil on ikkagi kindel autor. Wikipedia sümboliseerib hästi ka laiemat vaba kultuuri liikumist, mille Lessing on käivitanud. See edendab vabadust loomingut internetis ja muus meedias levitada ja muuta ning puudutab peale loominguliste teoste ka näiteks vabavaralisi programme.

Refereeritud täistekst Eesti Päevalehes
Loe veel autoriõiguse teemal http://www.looveesti.ee/kaitse-oma-oigusi/autorioigus.html