„Erasmus noortele ettevõtjatele” ootab uusi osalejaid

22. aprill, 2015

„Erasmus noortele ettevõtjatele” on rahvusvaheline vahetusprogramm, mis annab uutele ettevõtjatele ja neile, kes soovivad ettevõtjaks saada, võimaluse õppida muudes programmis osalevates riikides väikeettevõtteid juhtivatelt kogenud ettevõtjatelt.

Uus ettevõtja külastab kogemuste vahetamise eesmärgil kogenud ettevõtja ettevõtet ja viimane aitab uuel ettevõtjal omandada väikeettevõtte juhtimiseks vajalikke oskusi.

Vastuvõtjale on kasulik saada teada, millise mulje tema ettevõte jätab, ja ta saab võimaluse teha koostööd välisriigi partneritega ning saada teavet nende turu kohta. Külastust rahastab osaliselt Euroopa Liit (stipendiumid erinevad riigiti).

Programm saab anda ettevõttele suurt lisandväärtust, olenemata sellest, kas tegemist on uue või väga kogenud ettevõtjaga: kasulikuks võivad osutuda nii teadmiste ja kogemuste vahetamine, koostöö üle-euroopalise võrgustiku raames, uued kaubandussuhted kui ka välismaised turud.

Programmis saab osaleda uue ettevõtjana, kui:

on olemas kindel, teostatavale äriplaanile tuginev kavatsus luua ettevõte;
ettevõte loodi viimase kolme aasta jooksul.
(Tulevane) ettevõte või tegevus võib olla mis tahes valdkonnas ja vanuseline piirang puudub.

Uus ettevõtja peab siiski:

olema ühe programmis osaleva riigi alaline elanik;
omama konkreetset projekti või äriideed, mis kajastub äriplaanis;
olema motiveeritud ja kindlalt otsustanud teha muus programmis osalevas riigis asuvat vastuvõtvat ettevõtjat külastades koostööd;
olema valmis toetama vastuvõtva ettevõtja ettevõtte arengut ning jagama oma kogemusi ja pädevusi;
olema valmis täiendama programmi rahalisi vahendeid niivõrd, kui see on välisriigis viibimise kulude katmiseks vajalik.
Vastuvõttev ettevõtja saab osaleda programmis, kui ta:

on ühe programmis osaleva riigi alaline elanik;
omab/juhib väikest või keskmise suurusega ettevõtet VÕI tegeleb otseselt ettevõtlusküsimustega VKE juhatuse tasandil;
on juhtinud ettevõtet mitu aastat;
on valmis jagama oma teadmisi ja kogemusi uue ettevõtjaga ning tegutsema mentorina
Lisainfot uuri Eesti vahendusorganisatsioonist, Marketingi Instituudist, Gerli Pommer, gerli.pommer@mi.ee, 5629 1005.