Erinevaid kultuure ühendab… täis kõht!

13. veebruar, 2014

IMG 9238Kellel on õigus, kui välismaa koostööpartner sinu meilist aru ei saa? Või miks sünnivad head kokkulepped õhtusöögilauas? Kõigest sellest rääkis kommunikatsiooniõppejõud Rain Veetõusme Loov Eesti ja Tallinna linna korraldatud koolitusel projekti “Cross Innovation” raames, mis loob uusi koostööprojekte loomesektori ning traditsiooniliste ettevõtete vahel üle Euroopa.

Kommunikatsiooniõppejõud Rain Veetõusme sõnul tuleb alati oma sõnumi koostamisel ja kommunikeerimisel arvestada vastuvõtja taustsüsteemi. “Sõnum sünnib tegelikult alati vastuvõtja peas ning kasvõi meile tuttav Punamütsikese tegelaskuju on mõnes teises kultuuris täiesti arusaamatu,” selgitas Rain. “Parem on eeldada, et vastuvõtja saab alati õigesti aru ning sinu ülesanne on võimalikult selgelt ja detailselt ennast väljendada.”

Mida aga teha, kui sõnumi kommunkeerimine on piiratud, näiteks meilisuhtluses? “Pigem eelda, et sõnum ei jõua kohale ja tegutse vastavalt. Tänapäeva infomüras on tähelepanu väga piiratud resurss, mille nimel käib äge võitlus,” selgitas Rain.

Kui rääkida kultuuridimensioonidest, võib üsna selgelt eristada tugeva ja nõrga kontekstiga kultuure, milles orienteerumiseks on hea mõte end eelnevalt oludega kurssi viia. “Näiteks Jaapan on selgelt tugev kultuur, kus  reeglid on paigas. Ameerika jälle on nõrgem – kõikjal on arusaadavuse parandamiseks väljas selgitavad ja juhendavad sildid.”

Põnev on alati aja ja ruumi tajumine erinevate kultuuride puhul. “See, milline on reaalne füüsiline distants inimeste vahel, võib olla väga erinev. Samamoodi ajataju – näiteks Portugalis kohtumisele veerand tundi hilinedes oled sa tõenäoliselt esimene saabunu,” naljatas Rain. “Küll on aga kõik inimesed ühes aspektis kultuuriruumist olenemata ühesugused – täis kõhuga ollakse alati sõbralikumad. Seetõttu soovitan alati enne olulise teema käsitlemist hoolitseda selle eest, et vestlusparneril kõht ei koriseks,” andis Rain hüva nõu.

Cross Innovation projekti eesmärk on luua sobiv keskkond sihtlinnades loomemajanduse arenguks ning ristinnovatsiooni tekkeks, mis looksid soodsa pinnase kiiremaks majanduse arenguks. Selleks otsitakse kokku 110 ettevõtet projektilinnadest, et leida rahvusvahelisi koostöökohti ning luau innovatiivseid tooteid. Projektis osalevad peale Tallinna veel Birmingham, Amsterdam, Rooma, Berliin, Warsaw, Vilnius, Stockholm, Linz, Lisbon ja Pilsen. 

Eestist osalevad projektis ettevõtted Derelict Furniture, K-o-i!, Trinidad Consulting, Bloomingfern, Aplefly, Garage48, MPI, Plastrex, Prismattery ning Bikeep.

Vaata lisa: http://www.cross-innovation.eu/