ESA eestvedamisel valmib uuring Eesti loomeettevõtete arengutsüklist

12. september, 2011

altEttevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutus (ESA), Tallinna Ettevõtlusamet, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Tartu Loomemajanduskeskus ja Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute Instituut sõlmisid möödunud nädalal konsortsiumlepingu Eesti loomeettevõtete arengutsükli uuringu läbiviimiseks.


 

„Loomeinkubaatori kahe tegutsemisaasta järgselt näeme vajadust oma ettevõtteid veelgi põhjalikumalt tundma õppida ja neile lähemale tulla. Ega teisiti kui ettevõtetega tihedalt suheldes ja nende vajadustesse süvenedes seda teha saagi. Meetodiks valisime seekord ettevõtete süvauuringu,“ sõnas ESA juhatuse liige Anu Lõhmus.

Uuringuga, mille keskmes on Eesti loomeettevõtete arengutsükkel, otsitakse vastuseid mitmetele küsimustele: milline on loomeettevõtjate ettevõtlusega alustamise motivatsioon, kui kiire on loomeettevõtte käivitumine ja milline on nende elukaar, kas loomeettevõtete ja n-ö tavaettevõtete tegevusloogikates ja arengutes eksisteerivad võtmeerinevused, milline on loomeettevõtete võimekus rahvusvahelistumiseks ja eksporttegevuseks ning millised on loomeettevõtjate ootused tugisüsteemile. Vajadus loomeettevõtetele keskenduva uuringu järele tuleneb muuhulgas asjaolust, et tegemist on enamasti mikroettevõtetega, mistõttu on nad jäänud Eesti ettevõtlusuuringutest ning ka loomemajanduse valdkonnas teostatud uuringute fookusest välja.

„Loomeettevõtete arengutsükli uurimine on põnev ja oluline, kuna see annab võimaluse mõista ettevõtluse tulevikutrendide: loomeettevõtteid saab pidada „pioneerideks“, kes kehastavad neid suundumusi, kuhu ettevõtlus tervikuna on liikumas. Loomeettevõtete tegutsemispraktikatele ja arengustrateegiatele keskendumine võimaldab süüvida loomeettevõtluse mitmekesisusse: olulised eripärad ei avaldu mitte üksnes teljel loomeettevõtted – teised ettevõtted, vaid taotlus on määratleda loomeettevõtete ärimudelite erinevad tüübid. Nende parem tundmaõppimine pakub hädavajalikku teadmist tugisüsteemi edasise kujundamise jaoks,“ kommenteeris Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi teadur Külliki Tafel-Viia.

2012. aasta esimeses pooles valmiva uuringu tulemuste alusel töötatakse välja loomeettevõtete tüpoloogia neile iseloomulike toimimispraktikate põhjal. Loomeettevõtete ootuste tugistruktuuridele põhjal tehakse ettepanekud, millises osas olemasolevat tugisüsteemi oleks vajalik muuta. Uuringu tulemused on rakendatavad mitte üksnes loomeettevõtluse paremaks mõistmiseks ja toetamiseks, vaid ettevõtluse toetussüsteemi täiustamiseks üleüldiselt.

 

Uuringut aitab rahastada Euroopa Liit.