ESA Loomeinkubaatori ettevõtted tutvusid Kataloonia ettevõtluskeskkonna ja kultuurieluga

28. juuni, 2011

Viie ESA Loomeinkubaatoris tegutseva ettevõtte jaoks saabus juuni keskpaik leitsakulises Kataloonia pealinnas Barcelonas, kus viibiti värskeid ärialaseid ideid ja inspiratsiooni ammutamas ning tutvumas kohaliku ettevõtluskeskkonna ja kultuurieluga.

Reisi esimesel päeval oli ettevõtjatel võimalus ühineda projekti Creative Metropoles, mille lõpuüritus samaaegselt Barcelonas aset leidis, raames korraldatud kohalike loomemajandus- ja innovatsioonikeskusi külastustega.  Muuhulgas väisati Barcelona linna poolt ellukutsutud ettevõtluse arengu agentuuri Barcelona Activa ettevõtluskeskust Glòries Entrepreneurship Centre, mis tegeleb innovaatiliste äriideedega ettevõtete inkubeerimisega.

Giidiga bussiekskursioon viis ettevõtjad tutvuma projektiga 22@Barcelona, kus kakssada hektarit endist tööstusmaad on arenemas innovatiivseks piirkonnaks, kuhu on koondunud teadmispõhised ettevõtted, ülikoolid ning koolitus- ja uuringukeskused.

Teisel päeval külastati ettevõtlusmessi Bizbarcelona, mis on Hispaania uudne ja dünaamiline rahvusvahelise suunitlusega äriplatvorm. Messi eesmärgiks on uute ettevõtete käivitamise ja ettevõtete kasvu hoogustamine. Fira de Barcelona Montjuïc messikeskuses toimunud rahvusvahelisi seminare, ärikohtumisi ja praktilisi workshoppe külastas kahe päeva jooksul üle 13 000 osaleja – ettevõtja, innovaatori ja potentsiaalse investori – kes tulid otsima uudseid lahendusi, inspiratsiooni, ärialast tuge ja nõu, finantseerimise ja rahvusvahelistumise võimalusi.

ESA esindajad osalesid arvukatel seminaridel ja ümarlaudadel, millel peetud ettekannete seast jäi ühe olulise seisukohavõtuna kõlama ÜRO Kaubanduse ja Arengukonverentsi (UNCTAD) investeeringute ja ettevõtete divisjoni ettevõtete osakonna juhi Tatyana Krylova ettekanne UNCTADi kui olulisima ÜRO kaubanduse ja arengu valdkonna institutsiooni prioriteetidest ettevõtluse toetamisel. Pr Krylova rõhutas, et mitte mingil juhul ei tohi toetusmeetmete kujundamisel panustada vaid tööstusveduritele ja suurettevõtetele. ÜRO esindaja hinnangul peavad tugisüsteemide fookuses ennekõike olema ettevõtlusmaastikku mitmekesistavad mikro-ja väikeettevõtted, kes ühtlasi moodustavad suurima tööhõivega osa, samuti tuleb erilist tähelepanu osutada start-up’idele, kes viivad ellu värskeid ideid ja loovad uusi töökohti.

Järgmisel päeval sundis tihe päevakava jagunema kahte gruppi. Reisil osalenud ESA esindajatel oli kohtumine Kataloonia kultuuritööstuse instituudi äriarendusosakonna direktori Egdar Garciaga, kes tutvustas kohaliku kultuuritööstuse eripärasid ja oma igapäevatööd loomemajanduse edendamisel. Samal ajal külastasid loomeettevõtjad mitmeid põnevaid loomekeskusi. Mõned värvikamad näited neist:

Reisi eelviimasele päevale oli planeeritud disaini- ja arhitektuurifirmade katusorganisatsiooni FAD külastus, mis mitmete ettevõtjate sõnul osutus reisi huvitavaimaks sihtpunktiks. FAD on 1903. aastal loodud eraalgatuslik mittetulundusühendus, infokeskus, mis tegeleb disaini ja arhitektuuri laialdase promotsiooniga, otsides uusi talente, organiseerides näitusi ja andes välja olulisimaid erialaauhindu. FAD koondab ligi 1500 erialaprofessionaali. FADi ruumides tegutsev materjalidekeskus on unikaalne materjalinäidiste kogu, millelaadseid on keskuse esindajate sõnul maailmas veel vaid kolm. Huvilised saavad tutvuda uute materjalide ja tehnoloogiatega nii veebikataloogi kaudu kui kohapeal, leides materjalidele uusi ja ehk ka ootamatuid kasutusvõimalusi.

 

Barcelona reisil osalesid Loomeinkubaatoris tegutsev  veebidisainifirma Spring Design, fotograafiteenuseid osutav Pildilabor, sisearhitektuurifirma Ilus Õhk, filmi- ja reklaamklippide tootja Fork Film ning nahadisainiga tegelev  Loo Ise OÜ.

 

Loomeettevõtjate reisikulusid aitab katta Euroopa Regionaalarengu Fond.

 

Reisil osalenud ettevõtja kommentaar. Sisearhitekt Marje Karu, Ilus Õhk OÜ:

„Barcelonas 14.-18. juunil toimunud õppereisil osalenud ettevõtjad pidid katma  omaosalusena reisikulud ulatuses, mis oleks võimaldanud low budget iseseisvalt Barcelonasse rändama minna. Seepärast tutvusin põhjalikult planeeritava õppereisi kavaga ja otsustasin  osaleda FAD-i külastamise plaanist lugedes. Lisaks sisaldas reis hulgaliselt huvitavaid seminare ja ekskursse linna aktiivselt  arenevatesse piirkondadesse, ülikooli, kohalikesse inkubaatoritesse ja  loomelinnakutesse. I-le pani täpi FAD-i juures paiknev innovatiivsete  materjalide ja tehnoloogiate kogu.“

 

Lisainfo:

Juta Teller
Turundusjuht
Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutus (ESA)

mob 516 4119
tel 604 0603

juta@esa.ee / www.esa.ee