ESA täienenud partnervõrgustik – Northtown Technology Park (Leedu)

10. august, 2010
Juulis sõlmisid Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutus (ESA) ja Northtown
Technology Park Leedus koostööleppe, milles on sätestatud mitmed tasuta teenused
nendele ESA inkubaatorite ettevõtetele, mis plaanivad Leedu turule siseneda. Tasuta
teenuste hulka kuuluvad muuhulgas esmakonsultatsioonid ja ärivõimalus(t)e kaardistamine. Sarnane kontseptsioon lansseeritakse SMEDGE projekti raames sügisel ka Lätis, Soomes
ja Rootsis, mis muudab ESA ettevõtete sisenemise nimetatud riikide turgudele kiiremaks ja
mugavamaks.

Lisainfo: Mart Brauer, ettevõtluskonsultant, Ülemiste ettevõtlusinkubaatori juhataja
Tel 683 7947, mob 511 1920, skype: martbrauer, mart@esa.ee