ESA Tallinna ettevõtlusinkubaatorid alustasid uute liitumistaotluste vastuvõttu

12. september, 2011

Äsja oma viiendat tegutsemisaastat tähistanud Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutus (ESA) avab sügishooaja, kuulutades välja vastuvõtu uutele inkubaatoriga liituda soovijatele. Konkureerima on oodatud säravad äriideed, mille taga on võimekas ja teotahteline meeskond.


Inkubaatoriga liitumisest huvitatud ettevõtlusega alustada soovijal tuleb täita ESA veebilehelt allalaaditav inkubatsiooniteenuste taotlus (http://esa.ee/est/liitumine/taotlus), kirjeldades seal oma äriideed, ja edastada see inkubaatorisse.

Taotluse vaatab läbi ESA ettevõtluskonsultantide ekspertgrupp, kes taotlejaga seejärel ka silmast-silma kohtub. Kui äriidee on veenev ja sellele on võimalik luua ärimudel, on taotlejal võimalus tulla eelinkubatsiooni.

Eelinkubatsioon on kahekuuline protsess, mille jooksul läbitakse ettevõtluse baaskoolitus ja vormistatakse äriplaan. Igale koolitusel osalejale määratakse ka oma personaalne konsultant, kes nõustab ettevõtjat tema äriplaani arendamisel.

Eelinkubatsiooni lõppeb äriplaani kaitsmisega. Äriplaani eduka kaitsmise järel saab ettevõtja liituda inkubaatoriga ja asuda inkubaatori toel oma äriplaani ellu viima. Inkubatsioon, mille jooksul on ettevõttel võimalik kasutada kõiki inkubatsiooniteenuseid alates ärialasest nõustamisest kuni ruumide üürimiseni, kestab kaks aastat.

ESA korraldab ettevõtte käivitamiseks vajalikke baasteadmisi andvaid ettevõtluskoolitusi kaks korda aastas. 2011. aasta sügisene eelinkubatsioon stardib 18. oktoobril.

ESA veebilehelt leiab nüüdsest ka lihtsa, paarikümne küsimusega testi, mis aitab igaühel selgusele jõuda, kas temas on piisavalt ettevõtlikku vaimu, et saada tubliks ettevõtjaks. Testi saab täita siin: http://www.esa.ee/ettevotja-test

2006. aastal loodud Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutus (ESA) on Tallinna linna ettevõtluse tugistruktuur, mis osutab Tallinna kolmes ettevõtlusinkubaatoris – Kopli, Ülemiste ja Loomeinkubaatoris – alustavatele ettevõtjatele ärialustus-, äriarendus- ja äriruumiteenuseid. Senise viie tegutsemisaasta jooksul on ESAle esitatud üle 300 taotluse inkubatsiooniteenuste saamiseks, inkubaatorites on äriplaani edukalt kaitsnud 155 ettevõtjat ja inkubeeritud 112 ettevõtet. Tallinna Loomeinkubaator tunnistati globaalsel Best Science Based Incubator 2010 konkursil auhinnalise teise koha võitjaks.