ESA Tallinna ettevõtlusinkubaatorites alustas üheksas start-up’ide grupp

16. september, 2010
esa_logo_v_190px

Sel nädalal startis ESA ettevõtlusinkubaatorites uus, järjekorras üheksas grupp alustavaid ettevõtjaid. Kõigi 32 taotluse esitanud ettevõtjaga kohtusid inkubaatori ettevõtluskonsultandid. Üheskoos viidi läbi äriidee esmaanalüüs ja hinnati selle turusuutlikkust.

Oluliseks peeti idee innovaatilisust ja mitmete teenuste/toodete puhul ka kasutuselevõetavaid tehnoloogiaid, ühtlasi seda, kui konkurentsitihedal alal tegutsema planeeritakse hakata. Juba esmakohtumisel arutleti ka äriidee elluviimiseks kaasatavate partnerite ja meekonna olemasolu ning valiku teemadel.

ESA juhatuse liige, ettevõtluskonsultant Anu Lõhmus iseloomustab gruppi kui väga selge ärialase fookuse ja põhjaliku erialase ettevalmistusega noori ettevõtjaid. „Möödunud lendudega võrreldes on seekord rohkem esindatud tehnilised valdkonnad, sh taastuvenergia kasutus ja erinevad energiasäästu lahendused. Eesti kõrgkoolide lõikes on enim esindatud just Tallinna Tehnikaülikooli vilistlased.“

Peamiselt ootavad start-up’id ettevõtlusinkubaatorilt ärialustus- ja äriarendusalast tuge: abi ärimudeli valikul, ettevõtte struktuuri ülesehitamisel, rahastamistaotluste koostamisel, abi partnerite leidmisel ning eksporttegevuse alustamisel. Väga oluliseks peetakse inkubaatori aastate jooksul välja kujunenud ja järjest kasvavat partnervõrgustikku. Huvi on suur ka inkubaatori ruumide vastu ning mõned uued liitujad on enda ärile inkubaatoris ka juba füüsilise asukoha leidnud.

Alanud ligi kolmekuulise eelinkubatsiooni peaeesmärk on, et ettevõtjad oskaksid valida oma äriideele vastava parima ärimudeli, püstitada äriidee elluviimiseks parima strateegia ja sellele vastavad tegevuskavad. Ettevõtluse baaskoolituse käigus valmib ka äriidee põhjal rakendatav äriplaan. Eelinkubatsioon lõpeb novembris äriplaani kaitsmisega, mille eduka läbimise korral omistatakse ettevõttele inkubaatori ettevõtte staatus. Inkubatsiooniteenuse hulka kuulub ärialane nõustamine, abi projektide ja taotluste koostamisel, võimalus osaleda koolitustel, abi koostööpartnerite leidmisel jpm.

Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutus (ESA) on Tallinna linna ettevõtluse tugistruktuur, mis osutab alustavatele ettevõtjatele ärialustus-, äriarendus- ja infrastruktuuriteenuseid. Tallinnas on kolm ESA ettevõtlusinkubaatorit: Kopli ettevõtlusinkubaator, Ülemiste ettevõtlusinkubaator ja Loomeinkubaator. Ettevõtlusinkubaatorite ülesandeks on ettevõtete käivitusperioodi riskide vähendamine kvaliteetse töökeskkonna ja toetavate teenuste pakkumise kaudu. Põhiteenustele lisaks annab ettevõtlusinkubaator esmaseid individuaalkonsultatsioone ettevõtlusega alustada soovijatele.

Lisainfo:

Juta Teller
Turundusjuht
Tel 516 4119
juta@esa.ee
/ www.esa.ee

Anu Lõhmus
Ettevõtluskonsultant
ESA juhatuse liige
Tel 5646 5868
anu@esa.ee