ESA Tallinna ettevõtlusinkubaatoritesse laekus taas rekordarv liitumistaotlusi

09. veebruar, 2010
Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutusse laekus 4. veebruaril lõppenud inkubatsioonitaotluse vastuvõtu käigus 78 liitumistaotlust, mis on suurim arv sihtasutuse ajaloos. See on ühtlasi ligi 70% enam kui möödunud, 2009. aasta sügisel laekunud rekordilised 47 avaldust.

ESA juhatuse liikme, ettevõtluskonsultandi Anu Lõhmuse sõnul on kõrge huvi inkubatsiooniteenuse vastu seletatav inimeste üldise teadlikkuse tõusuga inkubaatorite olemasolust ja inkubatsiooniteenuse kättesaadavusest. „Võrreldes näiteks USA ja Suurbritanniaga, kus valdav enamik mikro- ja väikeettevõtteid alustab ettevõtlusinkubaatoris, on Eestis see seni olnud pigem erand kui reegel.“ Viimaste aastate praktika näitab selgelt huvitatuse kasvu. „Näha on, et ka Eestis on hakatud teadvustama reaalselt kasu inkubatsiooniteenuse kasutamisest oma ettevõtte käivitamisel ja arendamisel,“ sõnas Lõhmus.

Ligi kaks kolmandikku esitatud taotlustest on tulnud loomeettevõtjatelt, mis omakorda näitab, et elustiiliettevõtetel on tänases majanduspildis arvestatav roll lisandväärtuse allikana. Anu Lõhmus lisab: „Loovisikutel on olemas talent ja oskused. Inkubaatorisse pöörduvad nad selleks, et saada lisateadmist, kuidas oma isiklike oskuste, ande ja töö abil endale stabiilne sissetulek kindlustada.”

Laekunud liitumistaotlused vaatab läbi ekspertkomisjon, kes analüüsib äriidee turuvalmidust ja kasvupotentsiaali. Sellele järgneb kahekuuline eelinkubatsiooni koolitus, mille käigus omandatakse ettevõtlusalased baasteadmised ning valmib äriidee põhjal rakendatav äriplaan. Õppetsükkel lõpeb äriplaani kaitsmisega, mille eduka läbimise korral omistatakse ettevõttele inkubaatori ettevõtte staatus. Inkubatsiooniteenuse hulka kuulub ärialane nõustamine, abi projektide ja taotluste koostamisel, võimalus osaleda koolitustel, abi koostööpartnerite leidmisel jpm.

Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutus (ESA) on Tallinna linna ettevõtluse tugistruktuur, mis osutab alustavatele ettevõtjatele ärialustus-, äriarendus- ja infrastruktuuriteenuseid. Tallinnas on kolm ESA ettevõtlusinkubaatorit: Kopli ettevõtlusinkubaator, Ülemiste ettevõtlusinkubaator ja Loomeinkubaator. Ettevõtlusinkubaatorite ülesandeks on ettevõtete käivitusperioodi riskide vähendamine kvaliteetse töökeskkonna ja toetavate teenuste pakkumise kaudu. Põhiteenustele lisaks annab ettevõtlusinkubaator esmaseid individuaalkonsultatsioone ettevõtlusega alustada soovijatele.

 

Lisainfo:

Juta Teller

Turundusjuht

Tel 516 4119

juta@esa.ee / www.esa.ee

 

Anu Lõhmus

Ettevõtluskonsultant

ESA juhatuse liige

Tel 5646 5868

anu@esa.ee