ESA Tallinna Loomeinkubaator tähistas teise tegevusaasta täitumist rahvusvahelise loomemajanduse workshopiga

07. september, 2011

alt5. septembril Tallinnas Radisson Blu konverentsikeskuses toimunud ESA poolt traditsiooniliselt korraldatav rahvusvaheline loomemajanduse seminar „Setting the Scene – Creative Industries Ecosystem“ peeti tänavu innovatsioonikonverentsi Baltic Dynamics raames.

Konverentsi korraldajateks olid Tallinna Teaduspark Tehnopol, Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi Haldamise Sihtasutus ja Rahvusvaheline Teadusparkide Assotsiatsioon SPICE Group.  Konverents, mille peateemaks oli „Regioonidevahelised äriinnovatsiooni initsiatiivid“, koondas üle kahesaja osaleja 33 riigist ning keskendus innovatsiooni, loovuse ja alustava ettevõtluse temaatikale.

 

Konverentsi paralleelsessioonina toimunud loomemajanduse seminari avakõnes rõhutas ESA juhatuse liige Anu Lõhmus loomemajanduse temaatika käsitlemise tähtsust innovatsioonikonverentsil: „Loomemajandus on tihedalt seotud teiste majandussektoritega ning teadmispõhist majandust ei looda ainult teadusliku ja tehnoloogilise innovatsiooni, vaid ka kultuuri, disaini ja kunsti kaudu.“

Seminari peaesinejate seas oli rahvusvaheliselt tuntud organisatsioonide juhte ja eksperte, kes andsid ülevaate hetkel aktuaalsetest teemadest loomemajanduses.

Päeva esimese poole arutelu keskmes oli loomemajanduse osa erinevates majandusmudelites. Eri riikide eksperdid tutvustasid trende loomemajandust toetava keskkonna loomisel. Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi direktor Erik Terk andis võrdleva ülevaate loomemajanduse rollist eri riikide majanduses. Disainer ja disainiõppejõud Kristjan Jagomägi rääkis teenuse disainist,  esinejad Saksamaalt ja Rootsist loovusest ettevõtluses.  Pikemalt käsitleti ka inimese isikliku professionaalse karjääri kujundamise  võimalusi loomemajanduse valdkondades.

Seminari teises blokis olid fookuses erinevates loomemajandussektorites tegutsevad ettevõtted – milliseid unikaalseid võimalusi nähakse oma igapäevatöös, millised on eri loomevaldkondade eripärad, mis on raskuspunktid. Hilisemas diskusioonis toodi välja, et loovus ei ole sugugi iseloomulik vaid loomeettevõtlusele, iga ettevõtja edu aluseks on loovuse oskuslik kasutamine.

Päeva viimase osa läbivaks teemaks oli inkubatsioon ja erinevad lähenemised inkubatsioonimudelitele. Oma kogemusi loomeettevõtete inkubeerimisel jagasid praktikud Soomest, Suurbritanniast, Horvaatiast, Lätist ja Eestist.Mõneti ootuspärasena, kohati üllatuslikuna tõdeti, et väljakutsed inkubaatoritele igapäevategevuse korraldamises eri maades on sarnased. Ettevõtet huvi keskmes on täna tootearendus ning eksportturgude vallutamine.