Esitleti 10 sammu tegevuskava loomemajanduse arenguks

01. detsember, 2014

27-28.novembril tuli Amsterdami kokku üle 200 poliitikakujundaja ning loomemajanduse esindaja. European Creative Industries Alliance (ECIA) konverentsil “Loo! Uuenda! Kasvata!” arutati uut loomemajanduse poliitilist tegevuskava.

Eksperdid 12 Euroopa riigist ühendasid kohtusid arutamaks, kuidas tagada loomemajanduse jätkusuutlik tulevik. 27. novembril esitati 10 sammu tegevuskava, mille eesmärk on edendada erinevate osapoolte koostööd ja juurdepääsu rahastamisele.

European Creative Industries Alliance (ECIA) ehk Euroopa Loomemajanduse Liit on platvorm, kus loomemajanduse eksperdid teevad koostööd, et hoida aktuaalsena uuenduslikku mõtlemisviisi ja majanduskasvu puudutavaid teemasid. Ekspertide sõnul on loomemajandusel oluline roll majanduskasvu arengul, seega tuleb pöörata sellele rohkem tähelepanu ja tõsta inimeste teadlikkust.

Konverents toimus Euroopa Komisjoni Euroopa 2020. aasta strateegia raames. Teemadeks on jätkusuutlikus ja majanduskasv. Strateegia keskendub Euroopa majanduse stimuleerimisele ning proovib seeläbi tagada kodanike heaolu. Arvestades selle ülesande raskust on Euroopa Liit pidevalt otsimas uusi võimalusi tärkavate tööstuste aitamiseks, mis panustaksid 2020 strateegia eesmärkide saavutamisse.

“Euroopa Komisjon rõhutab, et loovtööstuse sektor on juhtivaks osapooleks Euroopa Liidu majanduskriisi leevendamisel. Euroopa Creative Industries Alliance konkreetne eesmärk on katsetada uusi ettevõtluse toetamise meetmeid ja luua soodsamad tingimused innovatsiooni ja majanduskasvu loomevaldkonnale” Rasmus Wiinstedt Tscherning.

Loe lähemalt konverentsist siin.

Leia täisversioon lõpparuandest siin.