Esseekonkurss “Mis on Eesti riigi mõte?”

02. september, 2014

kultuuri kodaEesti Kultuuri Koda annab teada, et koostöös kultuurilehega Sirp ja Eesti Koostöö Koguga on välja kuulutatud esseevõistlus teemal „Mis on Eesti riigi mõte?“.

Esseekonkursi mõte on ärgitada, koguda ja jagada meie riigi olemise ja tuleviku teemalisi arvamusavaldusi.

Essee pikkusega kuni 20 000 tähemärki (koos tühikutega) palume saata e-postiga aadressil ott@sirp.ee.

Konkurss on avatud ja esseede esitamise tähtaeg on 10.november, 2014. Sirp avaldab valiku võistlusele laekunud töid jooksvalt aasta jooksul, avaldatud tööde autorid saavad ka honorari.

Pärast 10. novembrit, valib võistluse žürii, kuhu kuuluvad Sirbi, Eesti Kultuuri Koja ja konkurssi toetavate organisatsioonide esindajad, välja 2 kuni 3 esseed, mida premeeritakse rahaliselt. Võitjad kuulutatakse välja Eesti Kultuuri Koja Visioonikonverentsil.

Konkursi korraldust puudutavatele küsimustele saab vastuse, kirjutades kultuurikoda@gmail.com