Etenduskunste vaadeldi loomemajanduse seisukohast

17. märts, 2011

Loov Eesti, altEesti Etendusasutuste Liit ja Eesti Teatri Agentuur korraldasid etenduskunstide valdkonnas juhtivatele isikutele seminari tutvustamaks loomemajanduse võimalusi. Esinesid loomemajanduses tegev ettevõtja Ville Jehe, majandusekspert Raivo Vare ning Anna Grzelec  Rootsi MTÜst TILLT, mis tegeleb loomealade kasutamisega majanduse lisandväärtuse suurendamisel.

Ürituse eesmärk oli tõsta etenduskunstide valdkonnas tegutsejate teadlikkust loomemajandusest, leida uusi ideid koostööks teiste valdkondade ning erasektoriga, samuti leida võimalusi praeguse infrastruktuuri efektiivsemaks toimimiseks.

Ville Jehe andis osalejatele põhjaliku ülevaate loomemajanduse liigitusest ning toimimismudelitest, lisades mitmeid praktilisi soovitusi, kuidas juhtimismudeleid etenduskunstide kontekstis  majanduslikult efektiivsemaks muuta.

Raivo Vare selgitas investori seisukohast rahastuse põhimõtteid, eristades kunsti rahastamisel spetsiifiliselt metseeni, sponsori ning investori motiive. Investori vaatevinklist on Vare sõnul oluline, et etendusasutusel oleks vähemalt kolme-aastane äriplaan, ühe hooaja planeerimisest on vähe.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu toel oli peaesinejaks Anna Grzelec Rootsi ettevõttest TILLT, mis on üks esimesi organisatsioone Euroopas, kes vahendab kreatiivsust ja tulevikuvisioone muutuste elluviimiseks tavaettevõtetesse. TILLT on kümne aasta jooksul ellu viinud üle 80 eduka projekti, kus tänu kunsti integreerimisele juhtimisstrateegiatesse on paranenud ettevõtte sisekliima ning tõusnud töötajate motivatsioonitase, mille tulemusena võivad ettevõtted rahul olla suurenenud efektiivsusega tootmisprotsessis, vähenenud haigusjuhtudega ning ettevõtet hinnatakse tööandjana kõrgemalt nii siseringis kui ka avalikkuse silmis.alt

„Tegu oli ühe esimese üritusega, mis oli keskendunud etenduskunstidele kui loomemajanduse osale.  Juba asjaolu, et etenduskunstide valdkonnas tegutsejaid oli
kohale tulnud oodatust märksa enam, viitas sellele, et majandusliku mõju ning uute lähenemiste käsitlemine on väga olulised,“ kommenteeris Eesti Teatri Agentuuri juhataja Ott Karulin.

„Kunsti hästi korraldatud integratsioon ettevõtete juhtimissmudelitesse on täna valdkond, millel on väga suur potentsiaal, kuid mida ei ole seni efektiivselt ära kasutatud. Rootsi kogemus suurettevõtete töö efektiivsemaks muutmisel avardas kindlasti meie etendusasutuste juhtide silmaringi võimaluste osas ning loodame innovaatilisi projekte tulevikus ka Eestis kohata,“ lisas Loov Eesti tegevjuht Eva Leemet.

Põhjalikku kokkuvõtet seminarist loe SIIT