Ettevõtjaile olulisemaid muudatusi õigusaktides 2010 algusest

05. jaanuar, 2010

Aastas on traditsiooniliselt kaks kuupäeva, mis erinevad teistest selle poolest, et just siis jõustub tavapärasega võrreldes oluliselt rohkem erinevaid õigusakte, nende muudatusi või täiendusi. Need on 1. juuli ning 1. jaanuar.  Eesti Kaubandus-Tööstuskoda annab ülevaate just nendest muudatustest, mis nende hinnangul ettevõtjatele ehk kõige olulisemad on.

Kuigi ka tänavusel aastavahetuse perioodil jõustuvate õigusaktide või nende muudatuste hulk on märkimisväärselt suur (üle 400 s.h seaduseid ligi 200) on üsna paljud neist siiski pigem redaktsioonilised ning ettevõtjaile suuri muudatusi kaasa ei too.

Arvestatav hulk muudatusi seondub Tervishoiuameti, Tervisekaitseinspektsiooni ja Kemikaalide Teabekeskuse ühendamisega Terviseametiks ning Politseiameti, Julgestuspolitsei, Keskkriminaalpolitsei, Piirivalveameti ning Kodakondsus- ja Migratsiooniameti ümberkorraldamise ja ühendamisega Politsei- ja Piirivalveametiks. Samuti korraldatakse 1. jaanuarist ümber Taimetoodangu Inspektsioon Põllumajandusametiks, millega ühendatakse ühtlasi piirkondlikud maaparandusbürood ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo.

Muudatustest kindlasti olulisemad ning sisukamad on mitmete maksuseaduste muudatused (käibe- ja maamaksuseadus) samuti aktsiiside ja keskkonnatasudega seonduvad muudatused ning mõned päevad enne aastavahetust jõustuv EL teenuste direktiivi rakendamise seadus jne.

Alltoodud nimekiri sisaldab seaduseid, milles tehtud muudatused ettevõtjate jaoks kindlasti olulised. Lisatud on nii otselink vastavale õigusaktile Riigi Teataja õigusaktide andmebaasis (link pärast muudatuste jõustumist kehtivale terviktekstile) ning muudatustele.

Loeteluga olulisematest õigusaktidest, milles jõustusid hiljuti muudatused saate tutvuda Eesti Kaubandus-Tööstuskoja kodulehel www.koda.ee