Ettevõtlikkusprojektide konkurss ootab uusi säravaid ideid

28. august, 2012

eas_varviline_logo_all_nurgasEttevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) algatas järjekordse ettevõtlikkusprojektide konkursi, mille eesmärgiks on arendada üldist ettevõtlikkust ning tõsta ettevõtlusteadlikkust ja –aktiivsust. Projektide esitamise tähtaeg on 24. september. Konkursi läbiviimist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.
Konkursile oodatakse projekte, mis on suunatud kas potentsiaalsetele alustavatele kõrge kasvupotentsiaaliga ettevõtjatele või õpilastele-üliõpilastele. Projektid tuleb ellu viia ühe aasta jooksul, projekti maksumus peab jääma vahemikku 1600 – 10 000 eurot.

„Ettevõtlikkusprojektide konkursil on viimastel aastatel olnud mitmeid jätkusuutlikke projekte, mis on end tõestanud ning sihtgrupile hästi teada. Tunnustame nende tööd noorte ettevõtlusse toomisel,” sõnas EASi alustavate ettevõtete divisjoni direktor Dmitri Burnašev. „Sel korral loodame lisaks hästi teada-tuntutele leida ka täiesti uusi ideid, mis erinevaid metoodikaid kasutades innustaksid nii noori kui ka potentsiaalseid kasvuettevõtjaid esimesi samme astuma,” rõhutas Burnašev.

Konkursile laekunud projektidest koostatakse pingerida, millest parimad saavad võimaluse projekt ellu viia. Konkursi projektide elluviimiseks on eraldatud 90 000 eurot.

Konkursi täpsemad tingimused ning taotlusvorm on EASi kodulehel www.eas.ee/ettevotlikkus, samast leiab ka konkursi eelmise vooru tulemused.

Projektid tuleb esitada allkirjastatult märksõnaga „Projektikonkurss” elektrooniliselt aadressilSirje.Tuvi@eas.ee või tavaposti teel: EAS, Sõbra 56, Tartu, 51013.