Ettevõtlikud noored lõid Ida-Virumaa noorte tööbörsi

24. mai, 2011

altTäna kuulutas Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves Jõhvis toimunud pidulikul auhinnagalal välja noorte ettevõtlikkuse arendamise programmi Entrum parima projekti. Võiduprojekti InSpe meeskond lõi Ida-Virumaale noorte tööbörsi, mis keskendub kontaktide loomisele piirkonnas tööd otsivate noorte ja kohalike ettevõtjate vahel.
Möödunud aasta sügisel alguse saanud noorte ettevõtlikkuse arendamise programmi Entrum esimesel hooajal osales üle 600 Ida-Virumaa noore vanuses 15-17 aastast. Programmi käigus omandasid noored baasteadmisi, oskusi ja kogemusi oma esimeste ettevõtlike projektide elluviimisel, et arendada oma kodupiirkonna majanduslikku ja sotsiaalset keskkonda.
Entrumi auhinnagalal tervitas Ida-Virumaa noori Eesti Vabariigi President hr Toomas Hendrik Ilves. “Ida-Viru noorte endi ettevõtlik meel ja ettevõtlikkus kõige laiemas tähenduses saaks olla üks mootoreid, mis Ida-Virumaa kui ühe suuremate võimalustega maakonna võimsalt käima tõmbab,” ütles president Toomas Hendrik Ilves. “Just väikeettevõtlus, mida toetab otsuste läbipaistvus kohalikes omavalitsustes ja riigi tugi, näiteks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu, loob uusi ja mitmekesiseid töökohti, annab inimestele kindlustunde, muudab edukamaks kogu piirkonna.”
InSpe meeskonnale andsid peaauhinna üle Vabariigi President ja Entrumi ellukutsuja, Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive.
Liive rõhutas, et Entrum ei ole ainult Eesti Energia, vaid kogu Eesti projekt. „Lisaks paljudele noortele tuli meie initsiatiiviga kaasa ligi 150 ettevõtlikku täiskasvanut üle kogu Eesti, kes panustasid noorte tulevikku oma kogemust jagades ja nõu andes,“ tänas Liive osalejaid. Ta kiitis Ida-Virumaa noorte aktiivsust ja ettevõtlikkust. „Võiduprojekt keskendub väga olulise probleemi lahendamisele ja toob kasu nii Ida-Virumaa majanduslikule kui ka sotsiaalsele arengule. Sellega on võitjatiim heaks eeskujuks kõigile järgmistele Entrumi programmis osalevatele noortele,“ sõnas Liive.
Entrumi konkursi „Olen ettevõtlik!“ finaali jõudis kokku 27 projekti ca 120 aktiivse noore osalusel. Lisaks peaauhinnale nimetati võitjad kaheksas alamkategoorias ja anti välja rahva lemmiku eriauhind. Rahvalemmiku tiitli pälvis samuti projekt InSpe.
Entrum esimest tegutsemisaastat kokku võttes sõnas programmi tegevjuht Darja Saar, et Entrum ületas ka korraldajate ootusi. „Innustades noori oma kodupiirkonna elu paremaks muutmise nimel tegutsema jõudis Entrum ka Ida-Virumaa ettevõtjate ja omavalitsusteni. Noored nakatasid oma entusiasmiga kõiki, kellega nad kokku puutusid,“ kiitis Saar Ida-Virumaad aktiivse koostöö eest. „Noorte jaoks tegi Entrumi eriliseks see, et programmist kujunes tõhus võrgustike looja Ida-Virumaa noorte ja üle-eestiliste initsiatiivide ning organisatsioonide vahel,“ sõnas Entrumi tegevjuht.
Konkursil „Olen ettevõtlik!“ osalesid Entrumi programmi raames algatatud projektid, mille eestvedajad on noored ise. Finaali jõudsid projektid kuuest erinevast valdkonnast – uued tehnoloogiad, meedia, teenindus ja tootmine, ökomajandus, muusika ja ürituste korraldamine ning loomemajandus. Auhinnatud projektimeeskonnad selgitas välja žürii, kes hindas projekti algatamisel ja elluviimisel saadud kogemuse mõju projektimeeskonna ettevõtlikkuse arengule ning projekti teostamise mõju noorte sotsiaalsele, kultuurilisele ja majanduslikule keskkonnale Ida-Virumaal.
Eesti Energia poolt noorte ettevõtlikkuse arendamiseks ellu kutsutud programm Entrum on elluastujatele mõeldud ettevõtlikkuse inkubaator, mille 2010/11 õppeaasta sihtgrupiks olid Ida-Virumaa 15-17 aastased noored. 2011/12 õppeaastal tegutseb Entrum Lõuna-Eestis, kaasates oma programmi Tartumaa, Jõgevamaa, Võrumaa, Valgamaa ja Põlvamaa noored.