Ettevõtluse võimalikkusest Eesti filmis

23. jaanuar, 2013

eas varviline logo all nurgasEttevõtluse võimalikkusest Eesti filmis ehk mis on Eesti filmitootmise majanduslik mõõde täna ja tulevikus? Eesti Digikeskus kutsub kõiki audiovisuaalvaldkonnas tegutsejaid 28. jaanuaril kella 10:00-ks Balti Filmi-ja Meediakooli hoonesse (Narva mnt 27), et vabas vormis arutada Eesti filmitööstuse tuleviku üle. 

Programm
I plokk: Suur Pilt

10.00 Hommikukohv
10.10 Martin Aadamsoo, Eesti Digikeskus. Avasõnad
10.15 Richard Eiserman: „Disain audiovisuaalses maailmas“ (ingl k)10.45. Marje Josing, Eesti Konjunktuuriinstiituut.  Arvuline ülevaade Eesti filmitööstusest. Kokkuvõte veel avaldamata Eesti loomemajanduse kaardistuse põhjal.
11.10. Eesti Tuleviku-uuringute Instituut. Eesti filmiklastri uuringu tulemused.
11.30 Kohvipaus

II plokk: Väikesed Pildid

11.45 Indrek Ibrus, Tallinna Ülikool. Ristmeedia uus maailm: filmi ja teiste meediumite seosed
12.05 Ville Jehe, Keha3, Helicam. Ettevõtluse võimalikkusest filmisektoris.
12.25  Mart Laanpere, TLÜ haridustehnoloogia keskus. Audiovisuaalne sisu hariduses.
12.40 Martin Grüner, martingryner.com Mängud ja film
13 Kokkuvõte ja arutelu

Üritus on kõigile tasuta. Ümarlaua korraldust toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.