Ettevõtlusega alustamiseks

14. oktoober, 2009
Alustaval ettevõtjal on võimalik taotleda EAS-i kaudu Starditoetust ja Kasvutoetust:

Stardi- ja kasvutoetuse programmi rahastatakse Eesti riigieelarvest ja selle eelarve on 4,7 miljonit eurot. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.

Programmi oodatavaks tulemuseks on uute ettevõtete tekkimine ja kõrgem ellujäämise määr läbi starditoetuse, ning rohkem kasvule suunatud eksportivaid ettevõtteid läbi kasvutoetuse.

Starditoetus on suunatud ettevõtjatele, kes on valmis pakkuma toodet või teenust, mida turg vajab, on jätkusuutlikud, kuid ei ole orienteeritud kiirele kasvule.

 

Tegija kommentaar

kriss
Kriss Põldma (New Vintage by Kriss): “Mina näiteks ei ole esitanud ettevõtlusega alustamiseks toetust. Uurisin küll erinevaid võimalusi, aga minu ettevõtte puhul olid need tegevused, mis toetuse alla sobiksid, palju väiksema väärtusega kui toetuse taotlemisele ja paberimajandusele kuluv aeg. Samas mulle meeldibki see, et kasvan täpselt nii kiiresti nagu oma vahenditega suudan. Kõik sammud tuleb alati läbi mõelda ja hetkel ei ole tänu sellele ka mingeid võlakohustusi.  http://www.nvbyk.com/

 

Kasvutoetus on suunatud ettevõtjatele, kes on valmis pakkuma toodet või teenust, mida turg vajab ja kes on ühtlasi orienteeritud kiirele kasvule, loovad kõrget lisandväärtust  ning omavad ekspordipotentsiaali; samuti ettevõtjatele, kes on oma konkurentsivõimet juba tõestanud ning vajavad tuge kasvu kiirendamiseks.

Kes saab toetust taotleda?

Taotlejaks võib olla füüsilisest isikust ettevõtja või ettevõte,

 • milles teine juriidiline isik võib omada kuni 25% osalust,
 • puudub seotus teiste sama valdkonna ettevõtetega
 • vähese tähtsusega abi ei ületa 200 000 eurot

 

Starditoetuse puhul:

 • kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 12 kuud,
 • kes loob vähemalt ühe aastaringse täistööajaga töökoha,
 • kelle ärimudel on läbimõeldud,
 • kelle toode või teenus on äritegevuse alustamiseks valmis,
 • kelle ettevõtte äritegevus on suunatud kasumlikkuse saavutamisele toetuse saamise perioodil,
 • kes ei toeta oma ettevõtlust isiklikest vahenditest turuhinnast oluliselt odavamalt (nt tasuta või turuhinnast madalama hinnaga isikliku vara kasutamine või turuhinnast madalama tasuga sugulaste jt seotud isikute palkamine)

  Kasvutoetuse puhul:
 • kelle tooted/teenused on suunatud ekspordile,
 • kes loob keskmisest kõrgema valdkondliku töötasuga töökohti,
 • kelle ärimudel on koduturul tõestatud,
 • kelle toode või teenus on ettevõtte laienemiseks ja kasvuks valmis.
 • ettevõte on kuni 36 kuu vanune

 

Kui suur on toetus?

Starditoetust on võimalik taotleda kuni 5 000 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80% ja vähemalt 20% omafinantseering.
Kasvutoetust on võimalik taotleda kuni on 32 000 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 50% ja omafinantseering vähemalt 50%.

 

Pane tähele:

 • kasuta toetuste taotlemisel konsultantide abi;
 • toetuse taotluse ettevalmistamisel analüüsi põhjalikult oma võimalusi ja vajadusi;
 • kaalu võimalust liituda loomeinkubaatori, loomemajanduskeskuse või loovklastriga;
 • võimalusel kaasa oma projekti partnereid – üheskoos on kergem!