Ettevõtlusvormid

19. september, 2009

Sobiva ettevõtlusvormi valimisel on kasulik veelkord läbi mõelda, kuidas oleks kõige lihtsam oma eesmärki ellu viia, missugused nõuded on loodavale ettevõttele ja millised on majanduslikud võimalused. Valiku tegemisel on abiks alljärgnev tabel:

 

FIE

Tulundus-ühistu

Asutamis-
kulud

madalad

keskmised

madalad

keskmised

madalad

Omakapitali nõue (euro)

puudub

2500

 

*kapitali sisse maksmata

määratakse ühingulepinguga

2500

 

määratakse ühingu-lepinguga

Vastutus

kogu isikliku varaga

ühingusse paigutatud varaga

 

**isikliku varaga

täisosanik kogu varaga, usaldusosanik sissemakse ulatuses

ühistusse paigutatud varaga

kõik osanikud võrdselt isikliku varaga

Esindamine

FIE

juhatus/
juhataja

täisosanik

juhatus/
juhataja

osanikud

*võib asutada  kapitali sisse maksmata, kui asutajaks on füüsiline isik ja osakapital ei ole suurem kui 2500 eurot

**kuni osaühingu osanik ei ole sissemakset täielikult tasunud, vastutab ta isikliku varaga osaühingu kohustuste eest tasumata sissemakse ulatuses, kui kohustust ei ole võimalik täita osaühingu vara arvel