Ettevõtte asutamine

21. september, 2009

Ettevõtte asutamine on lihtne ja kulgeb plaanipäraselt, kui selleks vajalikud toimingud tehakse õiges järjekorras. Juba enne ettevõtte registreerimist tuleb välja selgitada, kas kavandatud tegevusala nõuab tegevusloa või litsentsi olemasolu. On olemas erinõuetega tegevusalad, millel tegutsemiseks peate taotlema tegevusluba (loakohustus) või esitama majandustegevusteate (teatamiskohustus). Loe lisaks: Erinõuetega tegevusalade nimekiri

Põhitegevusala
Äriregistrisse kandmisel tuleb teatada äriühingu või FIE kavandatud põhitegevusala.
Valida tuleb vaid üks põhitegevusala, millest loodetakse esimesel aastal kõige enam tulu. Tegevusala teatamisel kasutatakse Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorit (EMTAK), mis jaguneb viieks tasemeks. Tegevusala muutumisel tuleb registripidajat teavitada.

Ärinimi
Äriregistrisse kantakse äriühingu ärinimi. Ärinimi on Äriregistrisse kantud nimi, mille all ettevõtja tegutseb. Äriühingul võib olla ainult üks ärinimi. FIE- l võib olla mitu ärinime, kui nimesid kasutatakse erinevate ettevõtete kohta. Täisühingu, usaldusühingu, osaühingu ja tulundusühistu ärinimi peab sisaldama nime alguses või lõpus vastavat täiendit või lühendit. FIE ärinimi peab sisaldama ettevõtja ees- ja perekonnanime ja ei või sisaldada äriühingule viitavat täiendit. Äriühingu ja FIE ärinimes ei tohi kasutada isiku nime, kes ei ole osanik (ettevõtja). Registripidaja kontrollib ärinime vastavust nõuetele. Loe lisaks: ärinimi

Ettevõtte registreerimine
Äriühingu asutamiseks või FIE registreerimiseks tuleb esitada avaldus maakohtu registriosakonnale kande tegemiseks Äriregistrisse. Kandeavaldus peab olema notariaalselt kinnitatud või esitatud Äriregistri ettevõtjaportaali kaudu.

Äriregistri ettevõtjaportaali kaudu toimub kõikide FIE või äriühingu asutamisega seotud toimingute tegemine (ärinime kontrollimine, põhikirja kinnitamine, osakapitali sissemakse tegemine, riigilõivu tasumine jne). Osakapitali sissemakse tegemiseks avatakse (sama portaali kaudu) e-Stardikonto Swedbankis või tehakse kanne kohtu deposiitkontole. Kohtu deposiitkonto on vahekonto, millelt peale äriühingu registrisse kandmist saab taotleda sissemakse ülekandmist äriühingu kontole, mille ettevõtja on avanud sobivas pangas. Vaata lisaks: ettevõtte asutamise demo

Tegija kommentaar

kriss
Kriss Põldma (New Vintage by Kriss): “Kõige keerulisem ettevõtte loomisel oli enda kurssi viimine erinevate õigus- ja raamatupidamisteemaliste küsimustega – see nõudis aega, mis muidu läheb toodete tegemisele ja müümisele. Minu jaoks on kõik tegevused, mis on palju aeganõudvad ka keerulised, kuna aega on alustaval ettevõtjal alati vähe. Ühinesin Loomeinkubaatoriga, kust sain nii juriidilist kui ka finantsnõustamist. ” http://www.nvbyk.com/

Kiirmenetluse korras saab luua osaühingut, täisühingut, usaldusühingut ning registreerida füüsilisest isikust ettevõtjat. Sellisel juhul on lubatud teha osakapitali sissemakse üksnes rahaliselt. Avaldus vaadatakse läbi hiljemalt järgmisel tööpäeval peale laekumist. Kiirmenetluse korras saab ka osa-, täis- ja usaldusühingu, tulundusühistu ning füüsilisest isikust ettevõtja registriandmeid muuta.

 

Tegija kommentaar

Picture 206
Sille Sikmann: “Ettevõtte alustamisel oli suurimaks väljakutseks, et kõik komponendid, mida äri tegemiseks vaja on, saaks kokku. Teadmised ettevõtlusest tuli kõik endale selgeks teha ja siis seejärel ka praktikasse panna.” http://www.scheckmann.com/

 

Käibemaksukohuslasena registreerimine
Ettevõtte võib registreerida käibemaksukohuslasena Maksu- ja Tolliametis. Kui ettevõtte maksustatav käive ületab 16 000 eurot, on registreerimine kohustuslik. Käibemaksukohuslasena registreerimise avalduse saab esitada Maksu- ja Tolliametile elektrooniliselt.

Töötamise register ja haigekassas arvele võtmine
Alates 1. juulist 2014 jõustus maksukorralduse seaduse muudatus, millega luuakse Eestis töötamise register. Seadusest tulenevalt peavad kõik tööd pakkuvad füüsilised ja juriidilised isikud oma töötajate töötamise andmed (töösuhte alustamised, peatamised ja lõpetamised) registreerima Maksu-ja Tolliameti töötamise registris. Tööandjatelt saadud andmed töötajate kindlustamiseks ning kindlustuse peatamiseks või lõpetamiseks edastab haigekassale Maksu- ja Tolliamet.

Registreerimine majandustegevuse registris
Erinõuetega tegevusaladel tegutsevatel ettevõtjatel tuleb kanda oma andmed majandustegevuse registrisse. Tutvu lisaks: majandustegevuse registrisse kantavad tegevusalad

Majandustegevuse registris tuleb registreerida kauba või teenuse müümine ning kaubandustegevuse korraldamine (tänava- või turukaubanduse korraldamine, kaubanduse korraldamine avalikul üritusel). Registreerida tuleb ka väärismetalltoodete valmistamine ning sissevedu ja müük.

Ettevõttele ruumide leidmiseks saab kasutada kohalike omavalitsuste andmebaasides leiduvat teavet äriruumide üürile andmise kohta.
Tutvu lisaks: Tallinna ametlike teadete andmebaasiga ja Tartu andmebaasiga.

Ruumide üürileping on soovitav sõlmida alati kirjalikult. Samuti tuleks silmas pidada, et üürileandja oleks ruumi omanik või omaks vastavat volitust. Loe lepingu sõlmimise kohta lisaks: lepingud