Ettevõtted saavad taotleda rahastust maailma suurimast teadus-ja arendustegevuse programmist

03. juuni, 2014

eas varviline logo all nurgasEttevõtlusminister Anne Sullingu kohtumisel Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi direktori Maive Rutega arutati Eesti ettevõtete võimalusi saada rahastatud maailma suurimast teadus- ja arendustegevuse programmist Horisont 2020. Seitsmeaastase programmperioodi ettevõtetele mõeldud osa suurusjärk on kokku üheksa miljardit eurot, millest ligi kolmandik on väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.

„Eesti ettevõtted saavad konkureerida rahastusele võrdsetel alustel teistest riikidest ettevõtetega. See on võimalus meie firmadele kaasata välisvahendeid arendustegevusse ning pakkuda turule kõrgema lisandväärtusega tooteid. Esimese etapi toetusena saab taotleda 50 000 eurot, vajalik on vaid idee ja äriplaan, omaosalust ei nõuta. Hilisemates etappides saab taotleda suuremaid summasid tehnoloogiaarenduseks ning saada konsultatsiooni,” ütles minister Sulling.

„Horisont 2020 programmi nõustamiskeskuseks Eestis on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, kuhu tasub teadus- ja arendustegevuse toetustest huvitatud ettevõtetel kindlasti pöörduda,” lisas Sulling.

Maive Rute sõnul on uus Horisont 2020 programm varasemaga võrreldes vägagi ettevõtluskeskne ning pakub häid arenguvõimalusi kõigile Euroopa väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele. „Ma tean, et Eesti ettevõtjatel on palju nutikaid ideid ning Horisont2020 pakub suurepärast võimalust nende rahastamiseks,” ütles Rute.

Programmis osalemiseks on ettevõtjatel võimalik pöörduda otse Horisont 2020 programmi või küsida nõu EASi ettevõtlus- ja innovatsioonikeskusest.