Euroopa aasta 2012 auhindade esitlemine

27. juuni, 2012

Osana Aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aastast 2012 esitleb Euroopa Komisjon Euroopa aasta 2012 auhindu, millega tõstetakse esile organisatsioone ja isikuid, kes oma tegevusega propageerivad aktiivsena vananemist.
“Tööpaigad igale eale”: See kategooria tunnustab parimaid algatusi tööandjate, ametiühingute ja vanemate töötajate paremaid töötingimusi propageerivate mittetulundusühingute poolt.

“Eakatesõbralike keskkondade suunas”: See kategooria tunnustab piirkondlike või kohalike omavalitsuste silmapaistvaid algatusi, mis loovad aktiivsena vananemist toetava ning kõigi põlvkondade tervisele ja elukvaliteedile positiivset mõju omava kaasava ja ligipääsetava kohaliku keskkonna.

“Sotsiaalne ettevõtlus”: See kategooria tunnustab sotsiaalsete ettevõtjate edukamaid algatusi aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse propageerimisel.

“Vananemise ja põlvkondadevaheliste suhete teema käsitlemine”: See kategooria tunnustab ajakirjanikke, kelle töö andnud märkimisväärse panuse vananeva ühiskonnaga seotud väljakutsete ning nendega toimetuleku võimaluste mõistmisse, tõstes seega selleteemalise avaliku arutelu taset ja edendades paremat poliitikakujundamist.

“Elulugude konkurss”: See kategooria tõstab esile vanemate inimeste elulugusid. Noorema põlvkonna liikmed on kutsutud jutustama mõne vanema isiku (perekonnaliige, naaber, sõber jne) lugu ning tutvustama “aktiivsena vananeja” märkimisväärset panust perekonnas, ühiskonnas või tööl.

“Generations@school konkurss”: See 2012. a märtsis käivitatud konkurss kutsub kõiki Euroopa koole avama oma klassiruumide uksi vanematele inimestele. Lastel ja vanematel inimestel on võimalus koos mõtiskleda selle üle, mida nad saavad üksteiselt õppida ning kuidas teha koostööd parema tuleviku nimel. Osalevad koolid saavad eriotstarbelisele veebisaidile fotosid üleslaadida kuni 30. juunini 2012. Tunnustatakse kõige loomingulisemaid põlvkondadevahelisi projekte.

Lisateave auhindadeja osalemise kohta on saadaval auhindade veebisaidil http://europa.eu/ey2012/.

Konkurss on avatud 1. septembrini 2012 ning osaleda võivad kõik EL liikmesriikide, Islandi, Liechtensteini ja Norra kodanikud.

Kõigi kategooriate finalistid kutsutakse EY2012 aktiivsena vananemise auhinnatseremooniale, mis on plaanitud toimuma novembris Brüsselis.