Euroopa Komisjon toetab oskuste arendamist kultuuri- ja loomemajanduses

02. mai, 2022

Euroopa Komisjoni toel loodi kultuuri- ja loomemajanduse ökosüsteemi laiaulatuslik partnerlus, et edendada oskusi selles valdkonnas. Partnerluse eesmärk on luua Euroopas ühine oskuste arendamise mudel, et koondada ressursse ning osaleda konkreetsetes kultuuri- ja loomemajanduse oskuste tõstmise ja ümberõppe algatustes.

Loov Eesti on partnerlusega liitunud.

Partnerlus edendab õppimisvõimalusi ja koolitust töökohal, et tugevdada sektori vastupanuvõimet ja varustada selle spetsialiste neile vajalike oskustega. Erilist tähelepanu pööratakse digitaalsetele, rohelistele, ettevõtlus- ja tehnilistele oskustele ning kunstile ja käsitööle. Kaasatud partnerid on kokku leppinud kohustustes ja näitajates oskusteabe, uute koolitusprogrammide ja koolitatavate arvu parandamiseks. Näiteks edendavad partnerid koolituste vastastikust tunnustamist ELi riikides.

Vaata lähemalt