Euroopa Liidu loomemajanduse töögrupi juhina jätkab Eesti esindaja

20. detsember, 2012

ragnar siil ceEuroopa Liidus kultuuri ja loomemajanduse toetamise eest seisva töögrupi juhiks valiti sel nädalal teiseks perioodiks tagasi Kultuuriministeeriumi kaunite kunstide asekantsler Ragnar Siil. Koos Eestiga valiti kaaseesistujaks Soome esindaja.Töögrupi eesmärk on töötada 2013. aastaks välja ettepanekud kultuuri rahvusvahelistumiseks ja loomemajanduse ekspordivõimekuse tõstmiseks.

Ragnar Siili sõnul on liikmesriikide jätkuv toetus Eesti valimisel töörühma kaaseesistujaks suureks tunnustuseks seni tehtud tööle. „Kõikides viimastel aastatel valminud Euroopa Liidu uuringutes ja ülevaadetes on Eesti loomemajanduse arenguid toodud teistele heaks näiteks,“ kinnitas Siil. „Väikese riigi jaoks on rahvusvahelistumine ja kultuurieksport võtmeküsimus, mitmekesistades kohalikku kultuurielu, pakkudes arenguvõimalusi loovisikutele, tõstes loomeettevõtete konkurentsivõimet ja seeläbi tutvustades Eestit kogu maailmas.“

Euroopa Liidu loomemajanduse töörühma kuuluvad kõigi 27 liikmesriigi esindajad. Eelmisel aastal koostas töögrupp poliitikate käsiraamatu Euroopa Liidu programmide, sealhulgas struktuurivahendite kasutamiseks nii, et see aitaks kultuuri ja loomemajanduse kaudu tõsta piirkondade konkurentsivõimet. Järgnevatel aastatel keskenduvad liikmesriigid loomeettevõtete  rahastamisvõimaluste laiendamise küsimustele.

ELi loomemajanduse poliitikate käsiraamatu leiab SIIT